News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

AmCham comentează proiectul legii datelor cu caracter personal

October 26, 2017

AmCham atenționează că redacția proiectelor de lege reprezintă o transpunere selectivă a Regulamentului UE 2016/679 din 27 aprilie 2016. Menționăm că la transpunerea prevederilor Regulamentului nu s-a ținut cont de realitățile de cadru normativ din Republica Moldova, precum și a fost păstrată terminologia caracteristică actelor europene, care este specifică, bazată pe tradițiile de implementare caracteristice UE și sistemului existent.
La fel, la transpunere s-au păstrat prevederi improprii “conform prezentului Regulament” (art. 4 alin. 1 lit. e din proiect), “libera circulație a datelor personale în cadrul Uniunii” (art. 24 alin. 6 din proiect), “sau în unul din statele membre UE” (art. 29 alin. 1 din proiect).

La preluarea selectivă a prevederilor Regulamentului UE, normele legii au ajuns să se contrazică (forma consimtamintului), sunt folosite noțiuni generale, care pot face obiectul unor interpretări subiective și ca urmare sancționarea operatorilor/persoanelor împuternicite – “format electronic utilizat în mod curent” (art. 13 alin. 3), “îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă” (art. 20 alin. 1), etc.

Reieșind din cele menționate, considerăm că preluarea exactă a unor prevederi rupte din contextul Regulamentului UE este o soluție improprie și necorespunzătoare scopului de a face o lege previzibilă și clară pentru implementarea de către persoanele în privința cărora se răsfrânge legea.

Accesați Avizul aici

 

 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO