AmCham a prezentat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor

  • 31.10.2023

AmCham a prezentat Parlamentului Republicii Moldova o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor.

Propunerile urmăresc să îmbunătățească conținutul normativ al proiectului de Cod în domenii referitoare la construcțiile provizorii, mobilierul urban și publicitatea exterioară.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată la următorul LINK.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham presented to the Parliament of the Republic of Moldova a series of proposals for improving the draft Urbanism and Construction Code.

The proposals aim to improve the normative content of the draft Code in areas related to temporary constructions, urban furniture, and outdoor advertising.

The position paper can be accessed at the following LINK.

For more information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go