AmCham a înaintat autorităților de resort propuneri privind elaborarea inițiativelor de stimulare a investițiilor în economia verde

  • 17.04.2024

Tranziția verde este o necesitate pentru a face față urgenței schimbărilor climatice provocate de om, degradării mediului (apă, pământ, păduri, atmosferă), precum și pierderii biodiversității.  Această tranziție implică o transformare a tuturor activităților și sectoarelor economice - precum și a stilurilor de viață - pentru a limita în mod semnificativ emisiile de CO2 și de alte gaze cu efect de seră (GES).

Mediul de afaceri este perceput ca fiind din ce în ce mai interesat să reducă efectele negative ale activităților acestora asupra mediului prin intermediul a diferite inițiative și măsuri legate de sustenabilitate. Prin utilizarea de tehnologii și procese mai prietenoase cu mediul în activitățile lor companiile și organizațiile pot încuraja inițiative prietenoase mediului.

Sunt necesare finanțări pentru climă, reglementări fiscale pro-mediu, educație pentru durabilitate și multe alte stimulente pentru a mobiliza actorii (guverne, întreprinderi, comunități, cetățeni) să își assume responsabilitatea față de mediu, pentru a inova și pentru a beneficia de oportunitățile emergente.

În acest sens, AmCham Moldova a înaintat comentarii și propuneri cu referire la:

Scutirea de la obligația de calculare și achitare a T.V.A. și a taxei vamale pentru panourile fotovoltaice, panourile solare termice, pompele de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, baterii de stocare, invertoare, etc..
Oferirea stimulentelor financiare și reglementarea pe viitor a scutirilor de impozite și taxe pentru achiziționarea de vehicule electrice de către mediul de afaceri, dar și persoane fizice, fapt care va permite schimbarea parcului auto cu autoturisme fără emisii de CO2.
Introducerea unor cerințe de capital reduse pentru împrumuturile verzi, astfel cum sunt definite în taxonomia CBI (Climate Bonds Initiative), în valoare de 10%.

Mai multe detalii pot fi găsite aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Vasile Stepanuc - vasilestepanuc@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go