Promovarea energiei din surse regenerabile a fost întotdeauna o prioritate pe termen lung pe agenda de advocacy a AmCham

  • 28.04.2023

Ministerul Energiei a făcut publice amendamentele mult așteptate pentru îmbunătățirea mediului investițional național în domeniul energiei regenerabile și a lansat o serie de consultări publice.

Printre acțiunile elaborate de Minister se numără câteva măsuri propuse sau susținute de AmCham cu privire la:

- asigurarea predictibilității schemelor de sprijin pentru energia regenerabilă

- eficientizarea și lansarea procedurii de licitație pentru oferirea statutului de producător eligibil

- implementarea conceptului de agregator pentru producătorii eligibili

- promovarea conceptului de „comunități energetice”

- reglementarea garanțiilor de origine și a posibilității comercializării acestora în condițiile pieței

- clarificarea responsabilității de echilibrare pentru producătorii eligibili și alocarea costurilor de echilibrare

- descurajarea folosirii centralelor la mâna a doua

AmCham este în așteptarea altor dezbateri pe platforma Guvernului. 

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

The Ministry of Energy has finally released the long-awaited amendments to improve the national investment environment in the renewable energy field and launched a series of public consultations.

Among the actions elaborated by the Ministry are several measures proposed or supported by the association regarding:
- ensuring the predictability of support schemes for renewable energy
- streamlining and launching the tender procedure for offering the status of an eligible producer
- implementation of aggregator concept for eligible producers
- promoting the concept of "energy communities"
- regulation of guarantees of origin and the possibility of their trade under market conditions
- clarification of balancing responsibility for eligible producers and allocation of balancing costs
- discouraging the use of second-hand power plants

AmCham is looking forward to further debates on the Government platform. 

If you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go