Comunitatea AmCham a avut o întrevedere cu Dna Veronica Sirețeanu, Ministra Finanțelor și Dna Olga Golban, Secretară de Stat având ca subiect propunerile de politică fiscală și vamală pentru anul 2024 și discutarea impedimentelor cu care se confruntă medi

  • 28.03.2023

Comunitatea AmCham Moldova, cu peste 150 de companii membri din diferite sectoare economice, este o platformă ideală pentru a evalua comprehensiv impactul asupra business-ului a modificărilor din domeniul fiscal și vamal.

În cadrul întrevederii cu Ministra Sirețeanu, AmCham Moldova și-a exprimat solidaritatea cu eforturile și acțiunile Ministerului mizând în continuare pe un dialog deschis. Unul din obiectivele întâlnirii a fost, de asemenea, schimbul de opinii și idei cu privire la elementele de politică fiscală și vamală care ar putea contribui la îmbunătățirea cadrului de reglementare din Republica Moldova, ar stimula investițiile în sectorul privat, ar sprijini reformele menite să ne asigure avansarea pe agenda de asociere cu UE și ar asigura o creștere economică durabilă.

În cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte de interes major pentru mediul de afaceri:
- Elaborarea cadrului normativ aferent prețurilor de transfer;
- Revizuirea HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova și HG nr. 693 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, în scopul ajustării acestora la realitățile economice actuale;
- Modul de impozitare a nerezidenților ca urmare a modificărilor efectuate și interpretarea acestora;
- Necesitatea reformării sistemului taxelor locale;
- Conectarea agenților economici la SIA MEV (Monitorizarea electronică a vânzărilor);
- Impedimentele identificate la utilizarea e-facturii și adaptarea acesteia la necesitățile agenților economici, etc.

Pozele de la ședința pot fi accessate aici
 

Latest Advocacy on the Go