AmCham Moldova a expediat autorităților publice propuneri de măsuri pentru eficientizarea modului de eliberare a unor documente executorii

  • 24.04.2024

AmCham Moldova a expediat autorităților publice propuneri de măsuri pentru eficientizarea modului de eliberare a unor documente executorii.

Respectivele propuneri se pliază obiectivelor publice de digitalizare a serviciilor publice, dar și urmăresc
scopul de a optimiza interacțiunea dintre părțile la procesul civil, instanțele de judecată și executorii
judecătorești, rezumându-se la următoarele:

1. Eliberarea titlurilor executorii sub formă de document electronic cu aplicarea semnăturii electronice;

2. Reglementarea prin lege a statutului de document executoriu pentru hotărârile judecătorești.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată la următorul LINK.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova has sent to the public authorities proposals for measures to make the issuing of enforceable documents more efficient.

The proposals align with the public objectives of digitizing public services and aim to optimize the interaction between the parties to the civil process, the courts, and enforcement officers. 

AmCham Moldova proposes to:

1. Regulate the possibility of issuing enforceable titles in the form of an electronic document with the application of an electronic signature; or 

2. Regulate by law the status of an enforceable document for court decisions.

The position paper can be accessed at the following LINK.

For more information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go