”AmCham Moldova Green Future Conference”

  • 29.02.2024

AmCham Moldova, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, va organiza pe 14 martie la Chișinău „Green Future Conference”.

Inițierea negocierilor de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană presupune stabilirea unor noi cerințe față de companiile locale de a se alinia la standardele de sustenabilitate ale UE pentru a obține acces și a concura pe piața europeană.

În diverse sectoare, de la energie și transport până la agricultură și industria ușoară, eforturile de transformare sunt esențiale pentru a atinge neutralitatea carbonului până în 2050, dar și a menține competitivitatea pe plan regional.

Scopul conferinței este sporirea gradului de conștientizare a avantajelor tranziției la economie verde și circulară, precum și evaluarea provocărilor asociate acestei tranziții.

Totodată, evenimentul își propune să servească drept platformă de discuții pe subiecte ce țin de: politicile de decarbonizare a sectoarelor economice, dezvoltarea ecologică a sectorului privat, asimilarea tehnologiilor verzi, planificarea urbană pe principii durabile, parteneriate inovatoare, dar și istorii de succes în implementarea principiilor economiei verzi și circulare.

La eveniment sunt așteptați antreprenorii interesați să exploreze și să adopte practici mai sustenabile, precum și reprezentanți ai societății civile, sectorului public, organizațiilor de suport și mediului academic.

Conferința este sprijinită de Orange Moldova și Qair.

Această activitate este realizată cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie.

Pentru detalii - https://greenfutureconferencemoldova.com/

AmCham Moldova întrunește peste 165 companii membre din numele cărora participă activ la dialogul public-privat, promovând importanța investițiilor și a mediului de afaceri competitiv pentru creșterea economică durabilă și incluzivă.

Asociația este acreditată de către Camera de Comerț a SUA și este parte a unei rețele de peste 130 de Camere de Comerț Americane din toată lumea, fiind afiliată rețelei Camerelor de Comerț Americane din Europa, astfel fiind asigurat accesul AmCham Moldova la comunitatea de afaceri internațională.

 

 

 

Latest AmCham News