AmCham Moldova a transmis în adresa Parlamentului scrisoarea de poziție în care a expus îngrijorările, comentariile și propunerile comunității prestatorilor de servicii financiare pe marginea proiectului de lege (nr.134 din 11.05.2023) pentru modificarea

  • 25.05.2023

AmCham Moldova a transmis în adresa Parlamentului scrisoarea de poziție în care a expus îngrijorările, comentariile și propunerile comunității prestatorilor de servicii financiare pe marginea proiectului de lege (nr.134 din 11.05.2023) pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare, Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, Legea nr.106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule, Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare).

AmCham Moldova din numele companiilor membre din industria serviciilor financiare întotdeauna a conlucrat cu autoritățile de stat în procesul de elaborare a politicilor și măsurilor care ar asigura accesul la produsele  si serviciile financiare pentru consumatori și întreprinderi, ar spori educația financiară și ar accelera incluziunea financiara a populației. Respectiv, salutăm acțiunile întreprinse de autorități în vederea creșterii încrederii consumatorilor de servicii financiare prin consolidarea capacităților autorității competente pentru protecție drepturilor consumatorilor de servicii financiare.

Totodată, AmCham Moldova are ferma convingere că la elaborarea politicilor și actelor normative, autoritățile publice urmează a respecta principiile activității de legiferare, printre care cel al asigurării transparenței, publicității și accesibilității; precum și cel al oportunității, coerenței, consecutivității, stabilității și predictibilității normelor juridice. Modalitatea de promovare a proiectului trezește îngrijorări din partea părților interesate, dar și generează confuzie cu privire la oportunitatea soluțiilor propuse în proiect.

Prin urmare, în mod prioritar, semnalăm asupra termenului restrâns acordat pentru consultarea proiectului de lege cu un impact de reglementare și financiar major asupra subiecților și insistăm pe necesitatea desfășurării consultărilor publice suplimentare potrivite cu toate părțile interesate.

Decizia de a transfera Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) atribuțiile de asigurare a protecției drepturilor consumatorului  trebuie să fie una bine documentată pe mai multe aspecte, bazată pe o studiere aprofundată a situației curente și a alternativelor existente de reglementare, și comunicată  eficient prestatorilor serviciilor financiare, în special, având în vedere că  acest transfer de funcții presupune instituirea unor plăți de către CNPF care se vor reflecta ulterior în costul produselor financiare acordate cetățenilor:

- În prezent, protecția consumatorului este realizată de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, iar în cadrul Inspectoratului există deja un departament dedicat, responsabil de sectorul financiar/bancar.  Adițional, Banca Națională a Moldovei (BNM), ca autoritate de reglementare a sectorului bancar și financiar, de asemenea, deține anumite atribuții și drepturi  în realizarea funcției de protecție a consumatorului;

- Luând în calcul impactul financiar al atribuirii CNPF funcției de protecție drepturilor consumatorului de servicii financiare, este imperativ de a fi studiate și supuse dezbaterilor publice, cu toate părțile interesate, practicile de reglementare din diferite jurisdicții, în special cele ale Uniunii Europene (UE); admitem că în țările UE se aplică  diferite mecanisme de reglementare, cum ar fi: în România exista Agenția naționala pentru protecția consumatorilor, responsabilă pentru toate tipurile de consumatori (ANPC); în Polonia există un Oficiul de protecție a concurenței și drepturilor consumatorului (UOKIK), iar în Olanda există Autoritatea specializată pentru piețe financiare; este important să existe o analiză a modelul propus pentru Moldova, conform căruia funcția dedicată de protecție a consumatorilor de serviciile financiare în cadrul CNPF va fi una eficientă, având în vedere dimensiunea redusă a economiei Republicii Moldova, sectorul său financiar și populația, în general;

- Adițional, trebuie supusă evaluării raționamentul și modalitatea de stabilire a plăților către CNPF pentru finanțarea noilor atribuții, în special legarea acestor plăți de creditele și depozitele instituțiilor financiare, valoarea activelor, valoarea veniturilor, etc., existând riscul de disproporționalitate în contribuția din partea fiecărui operator. Orice soluție adoptată pentru asigurarea funcției de protecție a drepturilor consumatorului  de servicii financiare trebuie să genereze costuri minime pentru jucătorii pieței, acestea fiind ulterior reflectate în costul serviciilor.

AmCham a menționat necesitatea și disponibilitatea participării la consultările publice ulterioare în cadrul cărora se vor pune în discuție argumentele de oportunitate a promovării Proiectului invocat.

Documentul integral poate fi consultat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Mihai Burunciuc (mihaiburunciuc@amcham.md), Policy Manager AmCham.
 

Latest Advocacy on the Go