24
April

AmCham Moldova s-a adresat Ministerului Justiției în legătură cu modalitatea de implementare a Convenției de la Haga privind acordurile de alegere a forului

AmCham Moldova s-a adresat Ministerului Justiției în legătură cu modalitatea de implementare a Convenției de la Haga privind acordurile de alegere a forului AmCham Moldova s-a adresat Ministerului Justiției și a prezentat opinia sa critică  în legătură cu unele prevederi ale Legi...

24
April

AmCham Moldova a expediat autorităților publice propuneri de măsuri pentru eficientizarea modului de eliberare a unor documente executorii

AmCham Moldova a expediat autorităților publice propuneri de măsuri pentru eficientizarea modului de eliberare a unor documente executorii. Respectivele propuneri se pliază obiectivelor publice de digitalizare a serviciilor publice, dar și urmăresc scopul de a optimiza interacțiunea dintre părți...

17
April

AmCham a înaintat autorităților de resort propuneri privind elaborarea inițiativelor de stimulare a investițiilor în economia verde

Tranziția verde este o necesitate pentru a face față urgenței schimbărilor climatice provocate de om, degradării mediului (apă, pământ, păduri, atmosferă), precum și pierderii biodiversității.  Această tranziție implică o transformare a tuturor activităților și sectoarelor economice - pre...

02
April

Propuneri pe marginea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil

În contextul consultărilor publice suplimentare asupra proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibi...

20
March

AmCham Moldova a elaborat un set de propuneri privind politica fiscală și vamală pentru 2025

La solicitarea Ministerului Finanțelor, AmCham Moldova a elaborat un set de propuneri privind politica fiscală și vamală pentru 2025, precum și de ajustare a legislației fiscale și vamale existente, dar și a cadrului normativ adiacent acesteia. Documentul poate fi consultat AICI. În docu...

21
February

AmCham Moldova a înaintat propuneri ce vizează tarifele fixe și prețurile plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie

În contextul consultărilor publice organizate asupra proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea tarifelor fixe și a prețurilor plafon pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energ...

29
January

AmCham Moldova solicită Guvernului revizuirea listei produselor social importante în legătură cu încetarea situației de urgență de sănătate publică de interes internațional

AmCham Moldova a prezentat Guvernului solicitarea de revizuire a listei produselor social importante în legătură cu încetarea situației de urgență de sănătate publică de interes internațional prin excluderea din ea a următoarelor poziții tarifare: 1. *ex. 630790, 481890 – măști ...

29
January

AmCham Moldova a prezentat un șir de propuneri pentru îmbunătățirea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului

AmCham Moldova a prezentat autorităților publice un șir de propuneri pentru îmbunătățirea mecanismului de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Asociația consideră că lacunele legislative, normele neclare şi greu de a fi executate, care se conţin în Lege...

26
January

AmCham Moldova a înaintat un set de propuneri esențiale menite să elimine neclaritățile în implementarea Legii nr. nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului

AmCham Moldova a înaintat un set de propuneri esențiale menite să elimine neclaritățile în implementarea Legii nr. nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, cu care se confruntă agenții economici, parte a mecanismului REP. Printre aspectele abordate în documentul de ...

09
January

AmCham Moldova și-a exprimat îngrijorările în legătură cu modificarea unor acte normative aferente consolidării cadrului de activitate al Băncii Naționale a Moldovei

AmCham a expediat în adresa Ministerului Finanțelor și Băncii Naționale a Moldovei scrisoarea de poziție prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de norme din proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează consolidarea cadrului d...

20
December

Opinia AmCham Moldova asupra proiectului de lege ce vizează modificarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2024

AmCham Moldova a expediat în adresa Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege ce vizează modificarea politicii fiscale și vamale pentru anul 2024. Avizul asociației conține sugestii de clarificare și recomandări de redactare aferente inclusiv trimiterilor internaționale și mecanism...

13
December

AmCham Moldova a înaintat un set de propuneri la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile

Propunerile s-au axat  în special pe sistemul de depozit pentru ambalaje, ce reprezintă modalitatea prin care diferite părți implicate în lanțul producător-consumator-reciclator organizează un sistem de returnare voluntară a ambalajelor, de unică folosință sau reutilizabile, prin ap...

07
November

Comunitatea AmCham Moldova s-a întâlnit cu ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Comunitatea AmCham Moldova s-a întâlnit cu vicepremierul Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, la un Business Breakfast. Discuțiile s-au axat pe reformele-cheie în domeniul reglementării mediului de afaceri și pe inițiativele ce vizează eliminarea bar...

31
October

AmCham a prezentat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor

AmCham a prezentat Parlamentului Republicii Moldova o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor. Propunerile urmăresc să îmbunătățească conținutul normativ al proiectului de Cod în domenii referitoare la construcțiile provizorii, ...

26
October

AmCham Moldova a înaintat Ministerului Finanțelor un set de propuneri aferente regulilor de prețuri de transfer

În contextul introducerii Regulilor speciale privind determinarea prețurilor de transfer conform principiului lungimii brațului prin completarea Titlului V al Codului fiscal, cu intrarea în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2024, AmCham Moldova a propus amânarea t...

12
October

AmCham a înaintat propuneri pentru perfecționarea mecanismului achizițiilor publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale

AmCham a expediat în adresa Guvernului și Parlamentului avizul său asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului nr. 1128/2016 cu privire la Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Asociația apreciază și remarcă a...

10
October

Membrii AmCham - cei mai mari prestatori de servicii farmaceutice - au discutat cu conducerea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină despre sistemul informaţional „e-Rețeta”

Membrii AmCham - cei mai mari prestatori de servicii farmaceutice - au discutat cu conducerea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină despre sistemul informaţional „e-Rețeta”. Comunitatea de afaceri s-a arătat interesată de această inițiativă și a solicitat mai multe clarif...

03
October

Asociațiile de business își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de modificare a procedurii de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative

AmCham Moldova, CNPM, FIA Moldova, ATIC și Asociația „Lapte” au expediat în adresa autorităților publice o scrisoare de poziție prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu unele propuneri de norme din proiectul legii care modifică procedurile de elaborare ș...