27
November

AmCham a prezentat avizul la proiectul de politică fiscală și vamală 2021

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității de afaceri vizavi de proiectul politicii fiscale și vamale 2021, propus spre consultare publică de Ministerul Finanțelor, care a fost discutată în cadrul ședinței Tax Committee. Constatăm cu plăcere deschiderea Ministerului față de propunerile ...

26
November

AmCham a prezentat avizul la Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității de afaceri vizavi de proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale. Printre principalele momente la care se face ...

12
November

Comunitatea AmCham a avut o întrevede cu Prim-ministrul Ion Chicu. Concluzii și recomandări.

La data de 9 noiembrie, membrii AmCham Moldova au avut o întrevedere cu Prim-ministrul Ion Chicu. În cadrul întrevederii părțile au purtat discuții asupra subiectelor de interes pentru mediul de afaceri și asupra principalelor viitoare măsuri ale Guvernului îndreptate spre...

06
November

AmCham Moldova susține proiectul de lege privind digitizarea economiei prin adresarea unor comentarii tehnice

AmCham Moldova a adresat comentariile tehnice vizavi de proiectul de lege privind digitizarea economiei. Comentariile au drept scop să îmbunătățească calitatea amendamentelor, astfel susținând proiectul de lege dezvoltat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Consiliul Economic pe...

30
October

AmCham a prezentat propunerile comunității pentru politica fiscală și vamală 2021

AmCham Moldova a transmis o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care a prezentat setul de propuneri ale comunității ce ar urma să se regăsească în actul normativ ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021 (suplimentar la scrisoarea nr.118 din 14 octombrie 2020). Propunerile p...

26
October

Comentariile AmCham asupra redacției finale a proiectului Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în Chișinău

AmCham a transmis comentariile sale asupra redacției finale a proiectului Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în Chișinău. Asociația a transmis o serie de comentarii de ordin tehnic care se referă la modalitatea de reglementare a amplasării dispozitivelor publicitare pe ...

25
October

Comentariile mediului de afaceri asupra proiectului de lege pentru modificarea legii comunicațiilor electronice

AmCham Moldova, ATIC, FIA și EBA, au elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 64 din legea comunicațiilor electronice. Comunitatea de afaceri și-a exprimat dubiile în legătură cu oportunitatea amendamentelor propuse care sunt îndreptate spre l...

19
October

Comentariile AmCham asupra proiectului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 689/2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 689/2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile. Propunerile AmCham urmăresc ...

15
October

AmCham a înaintat o scrisoare de poziție vizavi de măsurile de politică fiscală și vamală 2021 și propunerile ce țin de testele COVID

AmCham Moldova și-a expus poziția pe măsurile de politică fiscală și vamală pentru 2021, prezentate spre consultare publică de Ministerul Finanțelor. Cu referință la conținutul măsurilor, comunitatea AmCham salută revenirea la plafonarea taxelor locale – o măsură extrem de importantă de asi...

15
October

AmCham și-a exprimat opinia asupra Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale

AmCham Moldova și-a expus poziția pe proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, prezentat spre consultare publică de Ministerul Finanțelor. Printre principalele momente ce se cer clarificate sunt...

12
October

Comentariile mediului de afaceri asupra documentului de analiză a impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea legii comunicațiilor electronice

AmCham Moldova, ATIC, FIA și EBA, au elaborat o scrisoare de poziție asupra documentului de analiză a impactului de reglementare care a însoțit proiectul de lege pentru modificarea legii comunicațiilor electronice. Comunitatea de afaceri și-a exprimat dubiile în legătură cu oportunita...

09
October

AmCham s-a adresat Ministerului Finanțelor pentru expunerea poziției vizavi de unele cheltuieli și operațiuni suportate/realizate pe timp de COVID

AmCham Moldova a adresat două scrisori Ministerului Finanțelor, ce vizează unele aspecte problematice cu care se confruntă contribuabilii pe timp de COVID. Prima scrisoare se referă la deductibilitatea cheltuielilor suportate de companie pentru asigurarea combaterii efectelor COVID sau asigurarea...

09
October

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în muncipiul Chișinău în redacție finală

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în municipiul Chișinău. Proiectul Regulamentului a fost supus repetat consultărilor publice în redacție finală și îmbunătățită. AmCham a reiterat unele argumente exp...

05
October

Comentariile AmCham asupra proiectului ordinului Ministrului Sănătății cu privire la organizarea achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului ordinului Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la organizarea achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale. Propunerile AmCham urmăresc scopul îmbunătățirii conținutului normativ al proiectului ș...

05
October

Întrevederea AmCham cu Ministrul Economiei și Infrastructurii

Reprezentanții AmCham au avut o întrevedere cu dl Sergiu Railean, Ministrul Economiei și Infrastructurii, și dl Călin Negura, șeful Direcției Politici în Domeniul Energetic, în cadrul căreia au discutat despre evoluția cadrului normativ referitor la utilizarea energiei din surse re...

25
September

AmCham Moldova propune simplificarea procedurii de achitarea a drepturilor de import de către persoane fizice pentru mărfurile livrate prin colete poștale

În cadrul unei scrisori, AmCham Moldova a propus simplificarea procedurii de achitare a drepturilor de import pentru persoanele fizice care, în cadrul tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), introduc prin intermediul trimiterilor poștale internaționale mărfur...

24
September

AmCham a solicitat clarificarea unor aspecte incerte privind regimul juridic și modalitatea de circulație a documentelor electronice

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție prin intermediul căreia a solicitat clarificarea unor aspecte incerte privind regimul juridic și modalitatea de circulație a documentelor electronice. AmCham a transmis respectiva solicitare în contextul întâmpinării de către mediul ...

24
September

Comentariile AmCham asupra proiectului Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău. Propunerile AmCham urmăresc scopul îmbunătățirii conținutului normativ al proiectului Regulamentului și introducerii unor prevederi care a...