01
April

AmCham solicită clarificarea sensului unor prevederi din Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

AmCham s-a adresat Guvernului Republicii Moldova solicitând clarificarea sensului unor prevederi din Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale. AmCham a atras atenția în special asupra necesității emiterii...

20
March

Recomandările AmCham la proiectul politicii fiscale și vamale 2021

AmCham Moldova a elaborat avizul asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021, înaintat spre consultare publică de către Ministerul Finanțelor. Avizul conține o serie de comentarii menite să contribuie la per...

17
March

AmCham solicită adoptarea unor măsuri stringente de relaxare regulatorie în domeniul fiscal și clarificarea aspectelor legate de activitățile permise a fi desfășurate în perioada stării de urgență

AmCham s-a adresat către primul ministru Ion Chicu salutând pe această cale atitudinea proactivă a autorităților publice și măsurile întreprinse în vederea minimizării fenomenului de răspândire a COVID-19. Totodată, mediul de afaceri a atenționat asupra faptului că deciziile...

28
February

Healthcare Committee Addressed the Parliament

AmCham has submitted a letter to the Parliament containing proposals aimed at ensuring a higher degree of transparency of the activity of the National Health Insurance Company by regulating its obligation to publish quarterly the report containing information on the consumption of compensated drugs....

27
February

Comunicat de presă: Moldova riscă să rămână fără acces la zeci de posturi TV internaţionale

Amendamentul la Codul serviciilor media audiovizuale, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, interzice operatorilor reţelelor de televiziune prin cablu retransmisiunea posturilor TV internaţionale care conţin publicitate sau teleshopping. Operatorii TV prin cablu au identificat peste 90 de cana...

26
February

AmCham Moldova prezintă propunerile de îmbunătățire a proiectulu de Nou Cod Vamal

Pe data de 24 februarie, AmCham Moldova a retransmis comentariile sale asupra proiectului de lege privind noul Cod Vamal. În cadrul adresării către Prim-ministrul Republicii Moldova, AmCham Moldova a reiterat necesitatea dezvoltării unor consultări publice în format de întrevederi ...

24
February

AmCham Moldova prezintă propunerile de modificare a legislației Fiscale și Vamale pentru anul 2021

Urmare a anunțului publicat despre Ministerul Finanțelor despre iniţierea elaborării obiectivelor de politici bugetare și fiscale pe anul 2021, precum și perfecționarea administrării fiscale și vamale, Camera Americană de Comerț din Moldova a prezentat în termenii fixați setul de propuneri for...

03
February

AmCham Moldova Participated on Improving the Draft Law on Infringement Procedure in the field of prevention of money laundering and terrorist financing and the method of applying sanctions

Between January 30 - February 3, AmCham Moldova participated in 3 meetings on improving the draft law on infringement procedure in the field of prevention of money laundering and terrorist financing and the method of applying sanctions. The meetings were attended by representatives of the Service f...

16
January

Comentariile AmCham asupra proiectului pentru modificarea legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice

AmCham Moldova, în comun cu Asociația Investitorilor Străini, a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege pentru modificarea legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice. Mediul de afaceri și-a exprimat îngrijorările în ...

02
December

Comentariile AmCham Moldova la proiectul de lege privind modificarea legii medicamentelor și legii privind protecția consumatorilor

AmCham Moldova își reiterează îngrijorările în legătură cu inițiativa legislativă prin care se propun noi condiții de expunere obligatorie a informației de pe ambalajele medicamentelor și din instrucțiunile de utilizare a medicamentelor în limba de stat și limba rusă. Medi...

08
November

Recomandările AmCham la proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor

Proiectul de lege elaborat vine să transpună dispozițiile Directivei UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Adițional, acesta este conceput pentru a implementa prevederile Legii privind prevenirea și combaterea spălării ban...

08
November

Avizul AmCham la proiectul de modificare a Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și a Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale

După o serie de întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, AmCham a prezentat recomandări care vizează modificarea Regulamentului privind calculul amortizării în scopuri fiscale, precum și Catalogul activelor fixe și necorporale. Simplificarea metodologiei de contabilitat...