22
February

AmCham solicită clarificări ce țin de normele tranzitorii privind înregistrarea ECC (Gateway Fiscal)

AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și de control prin care solicită clarificarea momentelor ce ține de modul de implementare a Hotărârii Guvernului nr.114/2019, și anume ce ține de lipsa unor norme tranzitorii care a...

19
February

AmCham s-a adresat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în legătură cu noile restricții impuse centrelor comerciale

AmCham s-a adresat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și și-a exprimat îngrijorările în legătură cu noile restricții impuse centrelor comerciale prin hotărârea Comisiei nr. 45 din 15 februarie 2021. Hotărârea care face obiectul scrisorii dispune sistarea,...

18
February

Comentariile AmCham asupra proiectului Codului funciar

AmCham a transmis în adresa Parlamentului unele observații asupra proiectului Codului funciar și a atras atenția autorității publice asupra excepțiilor privind schimbarea destinației terenurilor agricole. Mediul de afaceri a menționat că proiectul în redacția inițială permitea tu...

17
February

Comentariile AmCham asupra proiectului definitivat al Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în care nu este necesară notificarea

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului definitivat al Deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în care nu este necesară notificarea. Mediul de afaceri a comunicat ...

25
January

AmCham Moldova de comun cu ATIC solicită clarificarea unor particularități de utilizare a semnăturii electronice în scopuri private și în scopuri de business

Adresarea a fost formulată în contextual în care în rândul comunității de afaceri se atestă o practică neuniformă de recunoaștere a documentelor electronice semnate de către persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiţiei cu semnătură electronică ...

19
January

AmCham Moldova a solicitat autorităților publice inițierea discuțiilor pentru convenirea asupra modalității de punere în aplicare a prevederilor legii care obligă prezentarea la necesitate de către farmacii a prospectelor medicamentelor în limba rusă

AmCham Moldova a solicitat autorităților publice inițierea discuțiilor pentru convenirea asupra modalității de punere în aplicare a prevederilor legii care obligă prezentarea la necesitate de către farmacii a prospectelor medicamentelor în limba rusă. Respectiva prevedere a fost intro...

18
January

Asigurarea respectării noilor prohibiții privind comercializarea/utilizarea pungilor de plastic și a farfuriilor, paharelor, altor accesorii ale serviciilor de masă și bețișoarelor, de unică folosință, fabricate din plastic

Întrucât dispozițiile privind interzicerea vânzării și utilizării pungilor de plastic și a vaselor din plastic au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021, într-o scrisoare adresată autorităților publice competente, AmCham Moldova a solicitat discuții publice în veder...

18
January

AmCham Moldova a prezentat comentarii la proiectul de amendare a unor regulamente ce vizează activitatea birourilor istoriilor de credit

În cadrul scrisorii, AmCham Moldova a furnizat o serie de recomandări tehnice privind îmbunătățirea redacțională a proiectului, precum și a solicitat considerarea reducerii datelor conținute în demersul de solicitare a raportului istoriilor de credit. Dacă aveți întrebări ...

18
January

Comentariile AmCham asupra proiectului Ordinului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate

AmCham Moldova a transmis comentariile sale asupra proiectului Ordinului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii fișei de conformitate. Mediul de afaceri a propus autorității publice modificarea termenului de prezentare a fișei de conform...

16
December

AmCham prezintă avizul la proiectele Catalogului mijloacelor fixe și a regulamentului privind uzura în scopuri fiscale

AmCham Moldova a prezentat avizul la proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și a proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 338/2003 cu privir...

15
December

AmCham prezintă propuneri ce țin de bugetul municipiului Chișinău 2021

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității la proiectul deciziei cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021 și a proiectului de buget municipal pentru anul 2021. Astfel, comunitatea AmCham Moldova optează pentru stabilirea taxelor pentru unitățile c...

15
December

AmCham solicită opinia Consiliului Concurenței vizavi de posibilele clauze neconcurențiale (MPay)

AmCham Moldova a înaintat o solicitare în adresa Consiliului Concurenței, prin care solicită opinia Consiliului Concurenței vizavi de posibilele clauze neconcurențiale în textul Hotărârii de Guvern nr. 712 din 23.09.2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electron...

14
December

Dezbaterea proiectului de lege privind digitizarea economiei în cadrul grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Pe data de 10 decembrie, AmCham Moldova a participat la ședința grupului de lucru tripartit pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Reprezentanții Ministerului, patronatelor și sindicatelor au dezbătut prevederile proiectului de lege privind digitizarea economiei î...

14
December

AmCham și-a manifestat interesul de a participa la lucrările comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică 2020-2030

Prin intermediul unei scrisori, AmCham și-a manifestat interesul de a participa la lucrările comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea proiectului Strategiei naționale de securitate farmaceutică 2020-2030. Comisia parlamentară specială a fost creată în urma adoptării hotărârii ...

09
December

Comunitatea AmCham Moldova și-a prezentat poziția Parlamentului vizavi de proiectul de politică fiscală și vamală 2021

AmCham Moldova a prezentat Parlamentului poziția comunității de afaceri vizavi de proiectul politicii fiscale și vamale 2021, urmare a examinării proiectului legii aprobat în Guvern și în prima lectură de către Parlament. În scrisoarea de poziție se reiterează suportul unor măsu...

08
December

Advocacy pentru crowdfunding – acțiune consolidată ATIC-AmCham

AmCham Moldova, în colaborare cu Asociația Națională a Companiilor din sectorul TIC (ATIC), a prezentat o solicitare de întrevedere în adresa Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare și Ministerului Economiei și Infrastructurii în vederea clarificăr...

08
December

Advocacy pentru identificarea la distanță – acțiune consolidată ATIC-AmCham

AmCham Moldova, în colaborare cu Asociația Națională a Companiilor din sectorul TIC (ATIC), a prezentat o solicitare de întrevedere în adresa Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător  în vederea solicitări...

27
November

AmCham a prezentat avizul la proiectul de politică fiscală și vamală 2021

AmCham Moldova a prezentat poziția comunității de afaceri vizavi de proiectul politicii fiscale și vamale 2021, propus spre consultare publică de Ministerul Finanțelor, care a fost discutată în cadrul ședinței Tax Committee. Constatăm cu plăcere deschiderea Ministerului față de propunerile ...