AmCham semnalează asupra deficiențelor noii legi a publicității

  • 23.03.2023

AmCham s-a adresat autorităților publice și a semnalat asupra deficiențelor identificate în procesul aplicării noii legi a publicității nr. 62/2022 și a informat desre impactul negativ sau potențial negativ pe care îl produce sau îl poate produce asupra activității de întreprinzător.

Deși conține mai multe prevederi benefice dezvoltării pieței de publicitate, mediul de business atestă mai multe probleme în legătură cu:

- firmele și publicitatea în locurile de comerț și de prestări servicii

- practicile neuniforme și mărimile exagerate a taxei locale pentru amplasarea dispozitivelor publicitare

- termenele neuniforme pentru care se eliberează autorizația pentru dispozitivele publicitare și pentru
amplasarea publicității exterioare

- existenței practicilor de refuz în eliberarea autorizațiilor pentru dispozitivele publicitare în lipsa regulamentelor locale privind publicitatea exterioară

- modului defectuos de autorizare și taxare a publicității pe vehicule.

AmCham îndeamnă la inițierea unui dialog în vederea identificării soluțiilor la problemele invocate în scrisoarea sa de poziție.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată AICI.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md. 

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham addressed the public authorities and pointed out deficiencies in applying the new advertising law no. 62/2022 and informed about the negative or potentially negative impact it produces or can produce on the business activity.

Although the law contains several beneficial provisions for the development of the advertising market, the business community attests to several problems concerning:

- advertising in places of commerce and services carrying out

- the uneven practices and exaggerated amounts of local taxes for the placement of advertising 

- the non-uniform terms for which authorization is issued for advertising devices and placement of outdoor advertising

- the existence of refusal practices in issuing authorizations for advertising devices in the absence of local regulations regarding outdoor advertising

- the debatable way of authorizing advertising on vehicles.

AmCham urges dialogue to identify solutions to the issues raised in its position paper.

The position paper can be accessed HERE.

If you need further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go