News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members134

AmCham susține perfecționarea cadrului de reglementare a pieței farmaceutice

February 15, 2016

În adresarea către Prim-ministrul Pavel Filip și alte instituții de stat, AmCham atrage atenția asupra necesităţii stringente de a perfecționa cadrul de reglementare a domeniului sănătății publice și de a îmbunătăți funcționarea pieței farmaceutice în scopul asigurării accesului populației la medicamente calitative.

AmCham s-a pronunţat pentru revizuirea cadrului legislativ şi normativ ce ţine de:
- modul de reglementare a autorizării produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor post autorizare, inclusiv alinierea cadrului legislativ național la prevederile legislației Europene;
- modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente;
- includere/excludere a medicamentelor din lista medicamentelor compensate din fondurile CNAM;
- achiziționare de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate ş.a.

În acest sens, AmCham consideră absolut necesar elaborarea unui mecanism lucrativ și previzibil de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente, care să aibă drept scop garantarea accesului populației RM la medicamente calitative la prețuri rezonabile (cost-eficiente).

La fel, AmCham propune o serie de recomandări, printre care: reducerea poverii birocratice excesive și nejustificate a tarifelor stabilite în 2014 de AMDM la procedurile de autorizare și post-autorizare, elaborarea protocoalelor naționale de tratament şi transpunerea acestora după modelul celor europene.

Prin urmare, Camera de Comerț Americană din Moldova s-a arătat deschisă discuțiilor pe marginea propunerilor prezentate cu participarea membrilor acesteia.

Accesați Avizul 

Accesați avizele anterioare:

Aviz AmCham la proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
 

Studiul privind Analiza prețurilor cu amănuntul la medicamente în Republica Moldova

 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO