News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Infodebit: Expertul economic Viorel Gîrbu: Structura portofoliului de credite la finele lunii mai relevă gradul înalt de concentrare a sectorului bancar al țării

July 11, 2019

Portofoliul de credite pe sectorul bancar a crescut cu 2,6 mld. Lei sau cu 7,4% pe parcursul primelor cinci luni ale anului curent. Cea mai însemnată contribuție la majorarea portofoliului de credite, în mărime de 30%, a fost exercitată de creșterea cu 786 mil. lei a volumului creditelor acordate pentru procurarea sau construcția imobilului.Ramura economiei naționale care beneficiază tradițional de cel mai mare volum al creditelor acordate de băncile comerciale din Republica Moldova este cea a comerțului, care la finele lunii mai a deținut o pondere de 24% din totalul portofoliului de credite pe sectorul bancar. Pe de altă parte, agricultura, industria alimentară, industria energetică, industria productivă și domeniile de prestare a serviciilor, construcții, transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei au deținut în total o pondere de doar 37%.
Deși sectorul bancar al țării este format din 11 bănci comerciale, ponderea portofoliului de credite a primelor trei bănci comerciale, din total portofoliul de credite pe sectorul bancar, a fost de 69% la finele lunii mai. Totuși, gradul mare de concentrare a sectorului bancar al țării este relevat de faptul că, la finele lunii mai, o singură bancă comercială a fost cel mai important creditor în 14 dintr-un total de 16 ramuri care au format portofoliul de credite pe sectorul bancar la finele primelor 5 luni ale anului, conform clasificației BNM. În cazul a cinci ramuri, ponderea unei singuri bănci comerciale în volumul creditelor acordate a fost de peste 50% la finele lunii mai a anului curent.

Creditarea disproporționată a ramurilor economiei în favoarea comerțului, precum și ponderea însemnată a unei singure bănci comerciale în volumul creditelor acordate pe ramurile portofoliului de credite a sectorului bancar indică asupra unor disfuncționalități a economiei naționale. Astfel, situația dată descrie competitivitatea redusă a sectorul bancar, care expune țara la un grad sporit de vulnerabilitate în cazul unor riscuri sistemice, dar și o competitivitatea redusă per ansamblu a economiei naționale, care nu este în măsură să atragă în condiții obișnuite resurse financiare necesare în vederea dezvoltării acesteia. Aceste circumstanțe, care nu descriu o evoluție de moment, ci o trăsătură de lungă durată a economiei naționale, impun identificarea și punerea în aplicare a unor soluții extraordinare din partea autorităților competente.

Fig: Ponderea în total a primelor 3 bănci comerciale, cei mai importanți creditori pe ramurile portofoliului de credite ale sectorului bancar al Republicii Moldova Sursa: În baza datelor BNM

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit Credit Report.


Infodebit Credit Report2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO