News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Expertul economic Viorel Gîrbu pentru Infodebit: Volumul de activitate în luna ianuarie curent a băncilor comerciale din Moldova a fost de ordinul a 13% din potențialul disponibil

March 7, 2019

Chișinău, 6 martie 2019 - Populația și agenții economici dețineau la finele lunii ianuarie curent depozite în băncile comerciale din țară în mărime de 63,3 mld. Lei. Această sumă este în creștere față de situația de la începutul anului trecut cu 1,9 mld. Lei. În aceiași perioada volumul creditelor oferite s-a cifrat la mărimea 35,3 mld. Lei. Un calcul orientativ ne arată că mărimea creditelor care puteau fi oferite economiei în condițiile de politică monetară aplicate în prezent este estimativ de până la 276,3 mld. Lei. Astfel, se poate concluziona că sectorul bancar din Moldova a activat în ianuarie curent la doar 13% din potențialul pe care îl are.
Situația dată nu este de o noutate absolută pentru Republica Moldova. De altfel, majoritatea statelor în curs de dezvoltare înregistrează evoluții similare. Totuși, în condițiile unui nivel redus de dezvoltare economică, fapt care semnifică implicit și o necesitate stringentă de surse financiare în vederea îmbunătății condițiile economice și sociale din țară, explorarea modalităților în vederea impulsionării ritmului de activitate a sectorului bancar prezintă o importanță primordială.


Gradul de acoperire a depozitelor prin creditele oferite în comparație cu situația de acum un an a înregistrat o dinamică pozitivă, fiind în creștere cu 2 p.p. La o analiză mai detaliată se atestă că structura portofoliului de credite denotă o creștere importantă, de ordinul a 51%, a portofoliului de credite acordate pentru procurarea / construcţia imobilului pe durata unui an, sau cu 1,4 mld. Lei. Ritmul de creștere lunară a creditării în această ramură fiind de 3-5%, pe întreaga perioadă de după lansarea programului guvernamental ”Prima casă”. Aproximativ 61% din creșterea portofoliului de credite pe întreg sectorul bancar în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2019 a fost asigurată de creșterea creditării în ramura vizată.

Deși impactul asupra competitivității sub aspect regional a economiei naționale din perspectiva influențelor descrise mai sus este neglijabil, totuși experiența urmare lansării programului guvernamental menționat conține și un indiciu privind posibilitățile de dinamizare a ritmului de activitate a sectorului bancar național. Conjugarea eforturilor sectorului privat și a celui public par să ofere cea mai înaltă performanță.

Preluarea parțială sau integrală a materialului se face doar cu indicarea sursei active www.infodebit.md, iar pentru publicațiile tipărite - Biroul istoriilor de credit Infodebit.


Infodebit Credit Report2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO