Comunitatea AmCham a avut o întrevede cu Prim-ministrul Ion Chicu. Concluzii și recomandări.

  • 12.11.2020

La data de 9 noiembrie, membrii AmCham Moldova au avut o întrevedere cu Prim-ministrul Ion Chicu.

În cadrul întrevederii părțile au purtat discuții asupra subiectelor de interes pentru mediul de afaceri și asupra principalelor viitoare măsuri ale Guvernului îndreptate spre facilitarea activității de business, partea guvernamentală venind cu următoarele asigurări importante pentru mediul de afaceri:

  • la moment nu este analizată ipoteza și nu este planificată restricționarea activităților economice pe teritoriul țării;
  • în continuare va avea loc buna promovare a proiectului de lege care vine să creeze instituția Avocatului Antreprenorilor;
  • autoritățile publice iau toate măsurile necesare pentru a garanta stabilitatea cursului valutar;
  • politica fiscală nu va suferi înăspriri și nu vor avea loc majorări de impozite (cu excepția accizelor), prioritatea fiind pusă pe măsurile de susținere, stimulare și creare de condiții competitive pentru mediul de afaceri.
     

În ceea ce privește măsurile de politică fiscală discutate, pot fi enumerate următoarele:

(i) rambursarea TVA acumulat pe intern prin subvenționarea plăților salariale;

(ii) compensarea dobânzilor la credite;

(iii) încurajarea angajării în câmpul muncii a diasporei și tinerilor (persoane care nu au contribuit la bugetul național anterior) prin compensarea impozitelor salariale pe parcursul a 12 luni); (iv) plafonarea taxelor locale;

(v) standardizarea cotei impozitului pe venit la mărimea de 12% cu unele proporții corespunzătoare;

(vi) eliminarea impozitării dividendelor în lanț;

(vii) fixarea cotei de 12% pentru intrări și materie primă în agricultură;

(viii) reformarea Serviciului Vamal;

Membrii AmCham au ridicat o serie de întrebări și au adresat propuneri în adresa Prim-ministrului, printre care:

(i) clarificarea aspectului de deducere a cheltuielilor suportate de către companii în legătură cu prevenirea și combaterea efectelor COVID;

(ii) operarea modificărilor necesare pe partea de funcționare a sistemului e-Factura;

(iii) modificarea legislației în vederea transferării termenului realizării auditului statutar obligatoriu;

(iv) revizuirea modalității de impozitare a activității nerezidenților și clarificarea multiplelor ambiguități existente în Codul fiscal cu referire la aceștia;

(v) revizuirea soluției de impozitare a profesiilor juridice propusă prin măsurile de politică fiscală;

 (vi) contramandarea aplicării impozitului pe venit asupra dobânzilor persoanelor fizice;

(vii) specificarea mai clară a modului de aplicare a noilor IFRS și a IFRS actualizate;

(viii) stabilirea posibilității de deducere a provizioanelor formate în cadrul activității de asigurări;

(ix) reforma legii insolvabilității și ajustarea cadrului național inclusiv în vederea prevenirii intrării în dificultate financiară a companiilor în contextul condițiilor economice neprielnice;

(x)  ajustarea cadrului normativ care reglementează arbitrajul comercial

(xi) revizuirea minuțioasă a a țintelor de energie regenerabilă pentru noul orizont de timp și asigurarea participării în acest proces a mediului de afaceri.

Înregistrarea ședinței este disponibilă la solicitare, nu ezitați să contactați echipa executivă AmCham.  

Latest Advocacy on the Go