Comentariile AmCham asupra proiectului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 689/2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile

  • 19.10.2020

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 689/2018 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile.

Propunerile AmCham urmăresc scopul îmbunătățirii conținutului normativ al viitoarelor reglementări, propunându-se adoptarea unei hotărâri de Guvern distincte și o nouă repartizare pentru cotele de capacitate a fi implementate pentru anii 2021-2025, având la bază o serie de argumente de ordin economic.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham submitted its comments on the draft Government Decision amending Government Decision no. 689/2018 on the approval of capacity limits, maximum quotas and capacity categories in the field of electricity from renewable sources.

AmCham's proposals aim to improve the normative content of future regulations, proposing the adoption of a separate Government decision and the redistribution of capacity quotas to be implemented for the years 2021-2025, based on a series of economic arguments.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

 

Latest Advocacy on the Go