Comentariile AmCham asupra proiectului ordinului Ministrului Sănătății cu privire la organizarea achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale

  • 05.10.2020

AmCham a transmis comentariile sale asupra proiectului ordinului Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu privire la organizarea achizițiilor publice de medicamente și dispozitive medicale.

Propunerile AmCham urmăresc scopul îmbunătățirii conținutului normativ al proiectului și introducerii unor prevederi care ar fi în măsură să contribuie la eficientizarea procesului de achiziții publice, ținând cont de interesele mediului de afaceri.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Mila Malairău, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham submitted its commentaries on the draft order of the Minister of Health, Labor and Social Protection regarding the organization of public procurement of medicines and medical devices.

AmCham's proposals aim to improve the normative content of the draft order and introduce provisions that would contribute to the public procurement process's efficiency, taking into account several business community interests.

Should you need any further information, please contact Mila Malairau at the following email address: milamalairau@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go