Comentariile AmCham asupra proiectului Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău

  • 24.09.2020

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău.

Propunerile AmCham urmăresc scopul îmbunătățirii conținutului normativ al proiectului Regulamentului și introducerii unor prevederi care ar fi în măsură să contribuie la ușurarea desfășurării comerțului în Chișinău, ținând cont de interesele mediului de afaceri.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham elaborated a position paper on the draft Regulation on trade in Chisinau.

AmCham's proposals aim to improve the normative content of the draft Regulation and introduce provisions that would contribute to the facilitation of trade in Chisinau, taking into account several business community interests.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go