AmCham solicită autorităților clarificarea unor întrebări ce țin de SIA ”Monitorizarea electronică a vânzărilor”

  • 23.09.2020

AmCham Moldova a adresat Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat o solicitare de clarificare a unor întrebări problematice ce vizează Sistemul Informațional Automatizat ”Registrul electronic al vânzărilor” care presupune transmitea online a informației înregistrate de aparatele de casă și control din cadrul întreprinderii.

Printre principalele momente de se cer clarificate sunt unele ce țin nemijlocit de textul de Conceptului tehnic al SIA ”Monitorizarea electronică a vânzărilor” aprobat de Guvern prin HG55/2020 (modul de notificare despre recepționarea datelor în SIA „MEV” și descrierea protocolului de răspuns; structura de date ce trebuie expediată către SFS; descrierea procedurii de inițializare/reinițializare a transmiterii datelor, inclusiv cu posibilitatea lansării proceselor respective la distanță; descrierea protocolului de schimb de date între elementul de securitate și programul/aplicația software a echipamentului de casă și de control etc), dar și modul în care acesta ar urma să funcționeze, dar și momentul de aplicare a acestuia și grupul de companii asupra cărora acesta ar urma să se răsfrângă.

Textul solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go