AmCham Moldova a transmis o scrisoare de poziție asupra proiectului de ordin cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura”

  • 24.06.2020

AmCham Moldova a transmis o scrisoare de poziție asupra proiectului de ordin cu privire aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ”e-Factura”, elaborată de Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat).


La formularea propunerilor, un rol important l-a avut întrevederea în cadrul seriei ”COFFEE & TAXES”, dedicată membrilor AmCham, la care au participat reprezentanți Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal de Stat. Mai multe detalii despre întâlnire pot fi accesate aici.


Printre propunerile înaintate de comunitatea de afaceri sunt cele ce țin de excluderea obligativității  semnării olografe din partea furnizorului a facturii fiscale emise prin ciclul scurt atât pentru livrările de servicii, cât și pentru livrările de bunuri, odată ce aceasta factura a fost semnată electronic, oferirea posibilității de extindere a termenului de eliberare a facturii, limitarea vizualizării pentru unii utilizatori doar a facturilor emise de către un număr limitat de utilizatori, fără a avea acces la toate facturile emise pe companie, să se creeze posibilitatea de a putea fi înregistrate masiv facturi cu seria și numărul în baza diapazonului primit de la SFS și atribuit deja în sistemul de evidență internă a întreprinderii, precum și alte propuneri  relevante, importante unei bune realizări a scopului propus.


Scrisoarea de poziție poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go