AmCham Moldova a transmis o scrisoare de poziție asupra proiectului foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic

  • 08.06.2020

AmCham Moldova a transmis o scrisoare de poziție asupra proiectului Foii de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic, elaborată de Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Comunitatea AmCham salută inițiativa de a fortifica eforturile în vederea impulsionării digitizării pe segmentele G to B to G și B to B.

Printre propunerile înaintate de comunitatea de afaceri sunt cele ce țin de perfecționarea modului de utilizare/aplicare a semnăturii electronice, identificarea de la distanță a persoanelor fizice nerezidente, lansarea dialogului pentru identificarea rezervelor de optimizare a costurilor aferente tranzacțiilor pe cale electronică, precum și alte subiecte relevante, importante unei bune realizări a scopului propus.

Scrisoarea de poziție poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go