Call For Consultations: Nomenclatorul combinat al marfurilor

  • 30.05.2014

Ministerul Economiei a transmis spre consultare publică Proiectul Hotarîrii de Guvern pentru Aprobarea Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor. 

Sumar

Începînd cu ianuarie 2012, la recomandarea Consiliului de cooperare vamală a OMV din 26 iunie 2009, a fost modificat Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor, actualmente cunoscut sub versiunea HS2012.
Astfel, în calitate de membru al O.M.V. şi O.M.C., Republica Moldova urma să elaboreze şi să adopte un nou nomenclator al mărfurilor.

Concomitent, în contextul pregătirii către semnare a acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, precum şi în vederea racordării actelor legislativ/normative naţionale la standardele internaţionale, a fost elaborat proiectul unui nou act legislativ, de concept nou – Nomenclatura Combinată a mărfurilor Republicii Moldova, act ce întruneşte în sine concomitent nomenclatura tarifară şi statistică şi tariful vamal de import. Elaborarea şi aprobarea acestui act legislativ, către trimestru IV al anului curent, este prevăzută şi de Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 112 din 14 decembrie 2010.

În proiect şi-au găsit reflectare atît noile modificări la nivel de clasificare şi codificare a mărfurilor, precum şi, au fost supuse revizuirii unele cote ale taxelor vamale, fiind racordate la mărimile negociate cu O.M.C.

Nomenclatura Combinată a mărfurilor Republicii Moldova urmează să intre în vigoare de la 01 ianuarie 2015, cu abrogarea concomitentă a actualului nomenclator de mărfuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007.

Vă rugăm să transmiteţi comentariile, sugestiile şi propunerile Dvs., pînă la data de 9 iunie 2014 către Ana Răileanu (anaraileanu@amcham.md).

PL: Pentru aprobarea Nomenclaturii Combinate a mărfurilor a Republicii Moldova, modificarea şi completarea unor acte legislative
 

 

Latest Advocacy on the Go