AmCham Moldova sugerează îmbunătățirea mecanismului de rectificare a valorii în vamă la mărfurile exportate de către rezidenții zonelor economice libere sau de titularii acordului de perfecționare activă

  • 28.04.2020

În contextul inițiativei Serviciului Vamal de modificare a Regulamentului privind destinațiile vamale (HG nr. 1140/2005), AmCham Moldova, ca urmarea a unui consult cu agenții economici care activează în cadrul zonelor economice libere și a titularilor acordului de perfecționare activă, a propus clarificarea mecanismului de rectificare a valorii în vamă. Această necesitate este generată de efectuarea recalcului post-livrare a preţului serviciilor de prelucrare sau reparare, dat fiind ca în unele cazuri costurile totale în baza cărora se formează prețul/tariful nu sânt certe în cazul companiilor în primii ani de activitate, fiind ajustate trimestrial sau chiar anual prin facturi de rectificare, sau dat fiind că una sau mai multe componente de formare a prețului depind de indici a unor piețe/burse internaționale care sânt publicați după încheierea perioadei în care a avut loc exportul, implicând rectificări de preț, precum și din alte cauze obiective, justificate economic și juridic, care duc la majorarea prețului după data exportului.

Scrisoarea de poziție poate fi vizualizată aici.

Latest Advocacy on the Go