Recomandările AmCham la proiectul politicii fiscale și vamale 2021

  • 20.03.2020

AmCham Moldova a elaborat avizul asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2021, înaintat spre consultare publică de către Ministerul Finanțelor.


Avizul conține o serie de comentarii menite să contribuie la perfecționarea și/sau clarificarea reglementărilor deja incluse în proiect, precum plafonarea taxelor locale, prelungirea termenului de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului, certificatul de rezidență, precum și noul mecanism de calculare și achitare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.


De asemenea, acesta conține o serie de măsuri ce ar urma a fi luate imediat pentru a sprijini mediul de afaceri în combaterea efectelor COVID-19 (neaplicarea sancțiunilor fiscale pentru prezentarea tardivă și/sau achitarea întârziată a dărilor de seamă fiscale, amânarea achitării impozitului pe venitul aferent primului trimestru al anului 2020 și pentru persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției, precum și norme extrem de importante perioadei de lucru la distanță ce țin de sistemul E-FACTURA), care împreună cu cele deja anunțate de Dl Prim-ministru, ar putea să își facă efectul scontat de Guvern.
În final, avizul conține speranța că în contextul incertitudinii modului de evaluare a COVID-19 și incapacității de estimare exacte a efectelor acestuia asupra mediului de afaceri, Ministerul de finanțe va manifesta deschidere în ceea ce ține de examinarea unor măsuri ce se cer în acest sens.


De altfel, se mizează și pe deschiderea pentru a reveni la examinarea ulterioară și a altor prevederi înaintate de comunitatea AmCham. Propunerile de politică fiscală și vamală pentru 2021, pot fi accesate aici.
Textul integral al avizului poate fi accesat aici 


Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu la veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go