Comentariile AmCham asupra proiectului pentru modificarea legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice

  • 16.01.2020

AmCham Moldova, în comun cu Asociația Investitorilor Străini, a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege pentru modificarea legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice.

Mediul de afaceri și-a exprimat îngrijorările în legătură cu reglementările conținute în proiect care stabilesc interdicția aplicării etichetei de tip sticker pentru asigurarea traducerii în limba română a informației despre producția alcoolică, soluție ce contravine legislației naționale și practicilor internaționale.

Urmare a respectivei intervenții, proiectul a fost modificat și ajustat la necesitățile operatorilor economici, fiind de curând aprobat în ședința Guvernului.

____________________________________________________________________________________________________

AmCham Moldova, together with the Foreign Investors Association, produced a position paper on the draft law for amending the law on the manufacture and circulation of ethyl alcohol and alcoholic products.

The business community expressed its concerns regarding the regulations contained in the draft normative act, which established a prohibition on applying an additional sticker to alcoholic products translating the original labeling information. Instead the draft law established that the information should be directly translated onto the original labeling, a measure contrary to national law and international practices.

Following the respective intervention, the draft law was amended and adjusted to the needs of the economic operators, being recently approved in a Government meeting.
 

Latest Advocacy on the Go