Comentariile AmCham - Provocările de ordin fiscal întâmpinate de către reprezentanții profesiei de avocat

  • 28.04.2020

AmCham a transmis Prim-ministrului Republicii Moldova o scrisoare prin care își exprimă îngrijorările în legătură cu neaplicarea unui tratament corect și echitabil față de persoanele ce practică activitate profesională în sectorul justiției, cu precădere avocați, în special în perioadă de criză socială și economică pronunțată asociată COVID-19.

Principalele acțiuni ce se consideră oportun a fi întreprinse de către autoritățile publice în vederea facilitării activității reprezentanților profesiei de avocat constau în:

  • Acordarea reprezentanților profesiei de avocat a acelorași măsuri de susținere ca și cele oferite altor persoane pe perioada situației pandemice asociate COVID-19;
  • Utilizarea, în dispozițiile ulterioare aprobate de CSE, a cuvântului „contribuabili” (similar modului în care aceasta a fost utilizată la oferirea posibilității deducerii în scopuri fiscale a donațiilor asociate COVID-19), în cazul în care vor mai fi aprobate careva măsuri de susținere a entităților;
  • Restabilirea echității fiscale prin aplicarea cotei de 12 % asupra veniturilor înregistrate de avocați, cel târziu, începând cu 2021.

 

Scrisoarea de poziție poate fi vizualizată aici.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go