Comentariile AmCham - munca la distanță (telemunca)

  • 10.04.2020

AmCham a elaborat o scrisoare de poziție asupra proiectului de lege privind modificarea Codului muncii și reglementarea muncii la distanță (telemuncii).

Se consideră că proiectul de lege în redacția inițială nu descrie suficient de precis particularitățile muncii la distanță (telemuncii) și nu corespunde necesităților mediului de afaceri.

AmCham pledează pentru o redacție a normelor care ar oferi posibilitatea angajatorilor și salariaților de a reglementa regimul de telemuncă într-un mod cât mai flexibil și reciproc avantajos, excluzându-se caracterul rigid al normelor.

Comentariile și proiectul de lege alternativ propus de către AmCham pot fi vizualizate aici.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md

____________________________________________________________________________________________________

AmCham has elaborated a position paper on the draft law regarding the modification of the Labor Code and the regulation of remote work (teleworking).

It is considered that the draft law does not accurately describe the particularities of remote work and does not correspond to the needs of the business community.

AmCham advocates rules that would allow employers and employees to regulate the teleworking in a flexible and mutually advantageous manner, proposing the exclusion of rules of strict interpretation.

The commentaries and the draft law proposed by AmCham can be viewed here.

For further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md

Latest Advocacy on the Go