Open Call: Program for Improving Business Processes ”Compliance and Business Ethics”

  • 04.10.2019

The "American Chamber of Commerce of Moldova" (AmCham Moldova) in partnership with the Center for International Private Enterprise (CIPE) invites entrepreneurs to participate in a business processes improvement program, focused on compliance and business integrity.

The Program aims to strengthen corporate governance through pieces of training and by providing individual consultations in the field of developing and implementing compliance policies, codes of conduct and risk assessment.

The representatives of the selected companies will receive free training and consultations from international and local experts, within several workshops, organized for a period of 5 months.

The program is eligible for small and medium-sized enterprises that are active for at least 2 years, which plan to increase the turnover and / or the number of employees in the next 18 months.

To sign up for this program, fill out the application form.

The deadline for submitting applications is November 5, 2019 (09:00).

For any further information, contact victorbaciu@amcham.md or on +373 22 211 781.


Apel deschis: Program de îmbunătățire a proceselor de business „Conformitate și etică în afaceri”

A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova) în parteneriat cu Centrul Internaţional pentru Antreprenoriat Privat (CIPE) invită antreprenorii de a participa în cadrul unui program de îmbunătățire a proceselor de business, axat pe conformitate și integritatea în afaceri.

Activitățile sunt destinate companiilor din Republica Moldova și au ca scop consolidarea guvernanței corporative prin activități de formare practică și consultanță individuală în domeniul elaborării și implementării politicilor de conformitate, codurilor de conduită și sistemelor de evaluare și gestionare a riscurilor, asigurându-se creșterea adaptabilității companiilor locale la standardele și bunele practici naționale și internaționale, prin minimizarea riscului de corupție în cadrul companiei, B2B, B2G.

Reprezentanții companiilor selectate vor beneficia de instruiri și consultații gratuite din partea experților internaționali și locali, în cadrul câtorva ateliere de lucru, organizate pentru o perioadă de 5 luni.

La program pot aplica întreprinderilor mici și mijlocii care activează cel puțin 2 ani, care planifică creșterea cifrei de afaceri și/sau a numărului angajaților în următoarele 18 luni.

Pentru a vă înscrie la acest program, completați formularul de aplicare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1qTtM7AGvMBwTTF21kX5eY4OQldJaxeTSfRWW5XP4hg95bg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 25 octombrie 2019 (09:00).

Pentru orice informații suplimentare, contactați victorbaciu@amcham.md sau la +373 22 211 781.

 

 

Latest Members & Partners News