Booked: Curs de formare profesională în contextul modernizării Codului civil

  • 31.01.2019

Dear members, participants and those who are interested in taking part in the Civil Code Training, the seats are fully booked for the current period. Waiting lists are open for registration at info@amcham.md 


Stimați membri, participanți și persoane interesate a fi parte la Curs, vă anunțăm că am epuizat locurile disponibile pentru sesiunea curentă. La moment, doar listele de așteptare sunt disponibile, vă puteți înregistra la info@amcham.md

Urmare a interesului sporit venit din partea comunității AmCham, vă anunțăm despre lansarea cursului de formare profesională organizat în contextul adoptării Legii cu privire la modernizarea Codului civil, în cadrul căruia vor fi abordate subiectele referitoare la instituțiile de drept civil noi sau reformate care sunt actuale pentru activitatea societăților comerciale.

Vă prezentăm lista formatorilor, agenda și conținutul modulelor din cadrul cursului, care se propune a fi unul complex și care abordează conceptele noi și progresiste reglementate în Codul civil.

Cursul va începe pe data de 7 februarie 2019, având o durată de 8 săptămâni, desfășurându-se o dată pe săptămână (ziua de joi), între orele 14:00 – 18:00.

Structura cursului:
Cursul este divizat în 8 module, asigurându-se o combinare echilibrată a teoriei juridice cu practica de aplicare a normelor de drept.

Calendarul cursului - Grupa I

Calendarul cursului - Grupa II

Notă pentru participanți: Modulele propuse includ un conținut suficient de voluminos și formatorii vor depune efort să acopere volumul propus. Totuși, componenta temporală a seminarelor este limitată și unele subiecte / teme ar putea să fie îngustate sau discutate doar parțial sau deloc. Totodată unele teme ar putea fi înlocuite în dependență de interesul exprimat de către participanți în prealabil. Pentru a asigura relevanță tematică și flexibilitate cât mai înaltă necesităților practice, organizatorii își propun să colecteze pentru fiecare seminar, în prealabil, din partea participanților, întrebările de interes profesional care să fie adresate formatorilor.

În cazul în care numărul participanților va exceda numărul locurilor disponibile (28 locuri), AmCham Moldova își rezervă dreptul repartizării participanților în două grupuri distincte. Participanții vor fi repartizați pe grupuri în ordinea înregistrării. În cazul celui de al doilea grup, calendarul modulelor va fi diferit.

Formatori:
Cazac Octavian – Avocat Partener în cadrul B.A.A. „Țurcan Cazac”, membru al grupului de lucru pentru modificarea și completarea Codului civil. 

Gladei Roger – Partener Manager în cadrul B.A.A. „Gladei și Partenerii”, consultant local al Băncii Mondiale în cadrul proiectului de reformă a tranzacțiilor securizate, elaborând proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative care reglementează garanțiile reale mobiliare. 

Palamarciuc Vladimir – Avocat în cadrul B.A.A. „Țurcan Cazac”, voluntar în cadrul lucrărilor grupului de lucru pentru modificarea și completarea Codului civil.

Taxa de participare (curs integral) per persoană:
Euro 240 – (companii membre)*
Euro 200 – participarea a 3 sau mai multor reprezentanți (companii membre)
Euro 340 – (companii non-membre)
Reprezentanții companiilor membre au opțiunea de a participa la instruirile aferente unui sau mai multor module distincte, taxa de participare (o zi) per persoană constituind 35 Euro.

Termen limită pentru înregistrare: 5 februarie 2019.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la victorbaciu@amcham.md (aspecte organizatorice) sau elenabuzu@amcham.md (aspecte financiare).

Latest AmCham News