• 06.04.2017

Date: 6 Aprilie

Time: 09:15 - 16:45

Language: Română

Venue: Radisson Blu Leogrand Hotel, str. Mitropolit Varlaam Street, 77, Chișinău, Moldova

Price: 120 eu + VAT 

Cursul se adresează profesioniștilor din domeniul financiar-contabil din cadrul instituțiilor financiare interesați să înțeleagă prevederile noilor standarde, atât dintr-o perspectivă teoretică, cât și dintr-o perspectivă practică/ aplicată.

Programul va fi extrem de util în a vă familiariza cu cerințele noilor standarde și vă va oferi o abordare practică în înțelegerea cerințelor de raportare, precum și o viziune de ansamblu asupra procesului de tranziție la noile standarde.

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul raportării financiare:

Angela Manolache, Partener - Guvernanță, Risc și Raportare, FCCA, FRM
Cristina Guțu, Manager, KPMG Training Academy, FCCA, DipIFR

Agenda:


08.45 – 09.15 Înregistrarea participanților
09.15 – 11.00 IFRS 9 “Instrumente financiare” – Introducere

• Privire de ansamblu și principalele modificări în comparație cu IAS 39
• Implicații strategice

IFRS 9 “Instrumente financiare” – Clasificare și evaluare

• Clasificarea activelor financiare – schema de clasificare bazată pe noile criterii de clasificare (modelul de afaceri al entității pentru administrarea activelor financiare și caracteristicile fluxului de trezorerie contractual al activului financiar)
• Tipuri de modele de afaceri ale entității pentru administrarea activelor financiare
o Held to collect (deținere pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale)
o Held to collect and held for sale (deținere pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale și deținere pentru vânzare)
o Alte modele de afaceri

11.00 – 11.15 Pauză de cafea
11.15 – 13.00 IFRS 9 “Instrumente financiare” – Clasificare și evaluare
• Analiza fluxurilor de trezorerie contractuale ale activelor financiare pentru a identifica dacă îndeplinesc criteriile SPPI (exclusiv plăți de principalul și ale dobandă aferentă principalului datorat)
• Testul SPPI – abordare practică
IFRS 9 “Instrumente financiare” – Pierderi din depreciere
• Prezentarea noului model de recunoaștere a pierderilor preconizate din creditare (ECL – Expected Credit Loss)
- Logica de bază a modelului general
- Transferul între etape (stage transfer)

13.00 – 14.00 Prânz

14.00 – 15.30 IFRS 9 “Instrumente financiare” – Pierderi din depreciere
• Estimarea pierderii preconizate din creditare
- Cerințe generale
- Abordări metodologice
- Probabilitatea de neîndeplinire a obligațiilor pentru durata de viață rămasă la data raportării (lifetime probability of default PD), expunerea la neîndeplinirea obligațiilor (exposure at default EAD), pierderea în cazul nerespectării obligațiilor (LGD – loss given default)
- Viziunea Comitetului de la Basel și a Autorității Bancare Europene asupra ECL
- Tratamentul activelor depreciate la momentul recunoașterii inițiale
- Tratamentul modificărilor privind activele financiare
- Adorbarea simplificată pentru creanțele comerciale, creanțele de leasing și activele contractuale
IFRS 9 “Instrumente financiare” – wrap-up
• Cerințe de prezentare
• Prevederi tranzitorii
• Implicații operaționale și abordare practică de implementare
15.30 – 15.45 Pauză de cafea
15.45 – 16.45 IFRS 15 “Venituri din contractele cu clienții” și IFRS 16 “Contracte de leasing”
• IFRS 15 “Venituri din contractele cu clienții”
- Obiectiv și privire de ansamblu
- Cele 5 etape de parcurs pentru recunoașterea veniturilor
• IFRS 16 “Contracte de leasing”
- Impact semnificativ pentru locatar
- Noua definiție și noul mod de înregistrare
- Aspecte cheie de reținut.

Pentru înscrierea a minimum 2 participanți se acordă o reducere de 10% din valoarea totală, iar pentru înscrierea a minimum 3 participanți o reducere de 15%.  Participanții vor primi materiale de curs. Sunt incluse masa de prânz și gustările.*

Înscrieri - Până la 4 aprilie 2017, prin confirmare telefonică sau prin email la: 

Valentina Nicolaev
T +373 (22) 580 580
T +373 (22) 201 885
F +373 (22) 540 499
vnicolaev@kpmg.com