AmCham prezintă avizul la proiectul de politică fiscală și vamală 2022

  • 17.11.2021

AmCham Moldova a prezentat avizul la solicitarea Ministerului Finanțelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022.

Comunitatea de afaceri își exprimă îngrijorarea asupra unor concepte fundamentale modificate prin proiectul de lege, în special, în ceea ce ține de impozitarea nerezidenților, care schimbă cardinal modul de aplicare și mecanica de aplicare a impozitelor în raport cu aceștia. În opinia comunității AmCham Moldova, astfel de concepte necesită a fi discutate intens și preventiv cu comunitatea de afaceri, pentru a asigura o înțelegere a intențiilor Ministerului și o ajustare a conceptului în baza opiniilor mediului de afaceri pentru a-l face lucrativ și eficient. De asemenea, unele momente, aparent, de concretizare ce vizează taxele locale au creat, de asemenea, neînțelegeri a modului în care acestea ar urma a fi percepute și posibilitatea de conformare la prevederile acestora.

Textul integral al avizului poate fi găsit aici.

Reiterăm că, anterior, comunitatea AmCham Moldova a prezentat o serie de propuneri ale comunității de afaceri vizavi de perfecționarea sistemului fiscal și a sistemelor colaterale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go