AmCham solicită clarificări în ceea ce ține de activitatea nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova

  • 18.08.2021

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor prin care solicită mai multe clarificări în ceea ce ține de activitatea nerezidenților pe teritoriul Republicii Moldova, atât persoane fizice, cât și juridice, inclusiv:

Elaborarea unor indicații metodologice contabilo-fiscale care ar prevedea particularitățile de ținere a evidenței contabile în cadrul reprezentanțelor permanente (RP), inclusiv filiale și sucursale, ce desfășoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova.
Efectuarea unor clarificări de rigoare în ceea ce ține de modul în care urmează a fi înțelese prevederile art.75 din Codul fiscal
Clarificarea modului de aplicare a prevederilor art.79 cu indicele 3 din Codul fiscal, în special, în partea ce ține de documentele de confirmare a rezidenței de către persoanele juridice
Clarificarea modului în care se aplică sancțiunile fiscale și majorările de întârziere în cazul prezentării certificatului de rezidență după momentul achitării venitului
Înregistrarea reprezentanțelor permanente
Clarificarea modului în care se asigură concordanța între articolele Codului fiscal în ceea ce ține de constatarea veniturilor pe teritoriul țării înregistrate de nerezidenți
Oferirea posibilității de onorare a obligațiilor fiscale de către nerezident pentru reprezentanța permanentă în valuta și de pe conturile din străinătate

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go