Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea normativelor la evacuarea apelor uzate

  • 05.09.2019

La 4 septembrie 2019 a fost inițiat procesul de consultări publice asupra proiectului de modificare a Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemele de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale.

Proiectul vine să reglementeze procedura de prelevare a probelor de apă uzată, modalitatea de contestare a rezultatelor încercărilor de laborator, precum și metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea normativelor la evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare.

AmCham Moldova își propune să organizeze marți, 10 septembrie, ora 15:00, o întrevedere cu agenții economici a căror activitate cade sub incidența noilor reglementări, în vederea discutării propunerilor și obiecțiilor asupra proiectului.

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să îl contactați pe Adrian Gheorghiță, coordonatorul Comitetului pentru Producere și Comerț, la următoarea adresă de email: adriangheorghita@amcham.md.

____________________________________________________________________________________________________

 

On September 4, 2019, the process of public consultations on the draft governmental decision amending the Regulation on the requirements for collection, treatment, and discharge of wastewater in sewage systems for urban and rural localities was initiated.

 

The draft decision regulates the procedure of wastewater sampling, the procedure for challenging the results of the laboratory tests, as well as the methodology for calculating the additional payments for exceeding the norms in the process of wastewater disposal in the public sewage systems.

 

AmCham Moldova organizes a meeting with economic agents whose activities fall under the new regulations, on Tuesday, September 10, at 3:00 pm, to discuss the proposals and objections on the draft decision.

 

Should you have any additional questions please contact Adrian Gheorghita, Trade & Manufacturing Committee Coordinator, at adriangheorghita@amcham.md

Latest Advocacy on the Go