News


AmCham

Members Spotlight

Current number of members131

Call for Proposals for AmCham Financial Audit Report

March 2

AP „Camera de Comerț Americană din Moldova” invită companiile de audit să participe la concursul pentru selectarea companiei de audit, care va efectua auditul financiar al asociaţiei pentru anul 2014.

Auditul urmează să fie desfăşurat începând cu 01 aprilie 2015. Raportul de audit general al organizaţiei, inclusiv scrisoarea catre management, în limbile română, engleză şi versiunea electronică a acestora, trebuie prezentate Asociaţiei până la 30 aprilie 2015.

Ofertele urmează a fi transmise electronic până la 13 martie 2015, ora 16.00 la adresa elenabuzu@amcham.md. Decizia cu privire la selectarea companiei de audit va fi luată până la 20 martie 2015.

Ofertele care nu respectă condiţiile din anunţ şi termenii de referinţă nu vor fi luate în considerație. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. +373 22 211 781 sau elenabuzu@amcham.md.

Termeni de referință
 


2019 AmCham General Sponsors

FinComBank MAIB NCH SEBO