AmCham a avut o ședință cu Ministrul Mediului pentru a discuta problemele critice și sancțiunile excesive în aplicarea cerințelor legale pentru epurarea apelor uzate

  • 02.03.2023

Pe data de 1 martie 2023, AmCham Moldova a avut o ședință de lucru cu echipa Ministerului Mediului pentru elaborarea modificărilor la HG 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale. În cadrul întâlnirii au fost ridicate preocupările și problemele cu care se confruntă comunitatea de afaceri cu privire la implementarea practică a Regulamentului și au fost propuse și mai multe soluții. AmCham Moldova este implicată plenar, în numele membrilor săi, în procesul de modificare și aprobare a legislației de mediu.

Anterior, AmCham a transmis scrisoarea de poziție prin care a comunicat comentariile și propunerile comunității de afaceri la proiectul de modificare a Regulamentului menționat 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe Mihai Burunciuc, la mihaiburunciuc@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go