AmCham Moldova atrage atenția autorităților publice asupra problemelor critice privind plățile suplimentare la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare

  • 18.10.2022

La moment, companiile producătoare de mărfuri și servicii se confruntă cu următoarele probleme critice în aplicarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane şi rurale (HG950/2013)

  • Formula de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA eronată și nejustificată Ca rezultat al modificării Regulamentului, companiile – producătoare începând cu 1 ianuarie 2022 se confruntă cu o creștere exagerată a costurilor ca urmare a majorării semnificative a plății suplimentare la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare (de aproximativ 8 ori).
  • Existența unui singur laborator acreditat. Obiectivitatea mărimii plăților este afectată de rezultatele probelor. Or, atât timp cât partea care percepe plățile suplimentare este și partea care analizează probele și prezintă rezultatele (deține laboratorul acreditat), vom fi în prezența riscului de manipulare a rezultatelor. Astfel, se propune ca laboratorul să fi în competența unei autorități publice.
  • Revederea mărimea indicatorilor de calitate/parametri, care sunt sub nivelul țărilor UE. Spre ex: În România limita pentru CBO5 este de 300 mg/l pe când in Moldova este de 225 mg/l.
  • Abordarea sectorială privind tipul și necesitatea instalării stațiilor de pre-epurare a apelor uzate, pentru unele industrii fiind suficient un colector/separator de grăsimi.

Textul întreg al scrisorii de poziție poate fi accesat aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Dorel Noroc (dorelnoroc@amcham.md)

Latest Advocacy on the Go