AmCham Moldova susține și monitorizează îndeaproape subiectele ce vizează tranziția la economia verde și circulară

  • 28.09.2022

Unul din ele se referă la Regulamentul privind gestionarea anvelopelor uzate Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.610/2022, (publicat în Monitorul Oficial din 23 septembrie 2023). Scopul Regulamentului constă în instituirea unui cadru juridic de reglementare a gestionării anvelopelor uzate în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului și a sănătății umane, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă a societății.
Principalele elemente ce se regăsesc în Regulament sunt:
- țintirea unui obiectiv de colectare a anvelopelor uzate la nivelul de 80% în anul 2030;
- primul obiectiv de colectare a anvelopelor uzate (20%) urmează a fi realizat în anul 2024;
- reglementarea modalității de valorificare și cotele procentuale a anvelopelor colectate:
(i) reutilizare, refolosire ca atare, reșapare (în creștere de la 25% din cantitatea anvelopelor colectate în 2026 până la 75% în anul 2030); 
(ii) valorificare energetică/reciclare (în scăderea de la 75% din cantitatea anvelopelor colectate în 2026 până la 45% în anul 2030);
- producătorii (se referă și la importatori), fie individual, fie prin sistemul colectiv, vor asigura colectarea și valorificarea anvelopelor uzate (aprobarea unui plan de operare ce se va depune la Agenția de Mediu);
- obligativitatea producătorilor și distribuitorilor de a prelua anvelopele uzate de la consumatorii finali;
- formatul, termenii și procesul de transmitere a rapoartelor privind cantitatea anvelope introduse pe piață, colectate și valorificate către Agenția de Mediu;
- producătorii de anvelope noi existenţi pe piaţă urmează să se înscrie în Lista producătorilor, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (intrarea în vigoare 23 martie 2023).
În continuare AmCham optează pentru promovarea reglementărilor ce vizează tranziția la economia verde și circulară, cu asigurarea unui proces amplu de consultări publice, ceea ce va transpune în final în creare unor mecanisme fiabile de atingerea a obiectivelor trasate.

Latest Advocacy on the Go