AmCham a avut o întrevedere cu conducerea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

  • 08.06.2022

Pe data de 8 iunie, AmCham Moldova a avut o întrevedere cu domnul Dragoș Guțu, Directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

În cadrul ședinței, părțile au discutat și au avut un schimb de opinii asupra următoarelor:

  • situația curentă pe piața medicamentelor și evoluția prețurilor la medicamente în contextul conflictului regional;
  • statutul proiectului de lege pentru modificarea Legii medicamentului pe dimensiunea înregistrării prețurilor de producător la medicamente și formarea adaosului comercial;
  • modalitatea de aplicare de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a tarifului de preț la înregistrarea variațiilor post-autorizare de către producători;
  • unele aspecte defectuoase în regimul de lucru al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Mila Malairău, Director Executiv, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

On June 8, AmCham Moldova met with Mr. Dragoș Guțu, Director of the Medicines and Medical Devices Agency.

During the meeting, the parties discussed and exchanged views on the following matters:

  • the current situation in the medicines market and the evolution of medicines prices in the context of the regional conflict;
  • the status of the draft law amending the law on medicines concerning the registration of producer prices for medicines and the formation of the commercial mark-up;
  • how Medicines and Medical Devices Agency applies the tariff for the registration of post-authorization variations by the manufacturers;
  • some defective aspects in the working regime of the Medicines and Medical Devices Agency.

 

For more information, please contact Mila Malairău, Executive Director, at the following email address: milamalairau@amcham.md

Latest Advocacy on the Go