Opinia AmCham asupra proiectului de modificare a hotărârii Guvernului cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante

  • 29.04.2022

AmCham a transmis către Prim-ministrul Republicii Moldova și Ministerul Economiei opinia sa asupra proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante.

Asociația consideră că proiectul în redacția actuală prezintă mai multe deficiențe conceptuale, cât și de tehnică legislativă, necesitând a fi substanțial îmbunătățit cu luarea în considerare atât a intereselor publice, cât și a celor private.

Mediul de afaceri a atras de asemenea atenția asupra necesității îndeplinirii unui șir de măsuri, precum:

1. Notificarea Consiliului Concurenței;

2. Fundamentarea economică a intervenției propuse;

3. Concretizarea subpozițiilor tarifare a produselor propuse spre includere în lista produselor social importante;

4. Asigurarea continuității politicilor publice.

Scrisoarea integrală poate fi accesată aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham transmitted to the Prime Minister of the Republic of Moldova and the Ministry of Economy its opinion on the draft Government Decision amending Government Decision no. 774/2016 on the marketing prices of socially important products.

The association considers that the draft Government decision in its current wording has several conceptual and legislative deficiencies, needing to be substantially improved considering both public and private interests.

The business community also pointed out the need to:

1. Notify the Competition Council;

2. Substantiate economically the proposed intervention;

3. Concretize the tariff subheadings of the products proposed for inclusion in the list of socially important products;

4. Ensure the continuity of public policies.

The position paper can be accessed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md.  

Latest Advocacy on the Go