AmCham Moldova propune ajustarea cadrului normativ aferent deplasărilor

  • 28.03.2022

Comunitatea AmCham Moldova vine cu solicitarea de ajustare a cadrului normativ în ceea ce ține de deductibilitatea cheltuielilor ce țin de deplasări, adresată Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat. În speță, se solicită intervenția pe următoarele dimensiuni:

claritate asupra modului în care prevederile Hotărârii se răsfrâng în cazul diferitor relații civile ce pot apărea în cadrul companiilor (fondatori, invitați din compania-mamă etc);
ajustarea cuantumului normelor diurnelor și plafoanele de cazare destinate acoperirii cheltuielile aferente suportate de către angajați
utilizarea salariului annual calculat pe perioada deplasărilor, dar nu cel mediu.
concretizarea tratamentului fiscal a unor cheltuieli de transport asociate deplasărilor. În special, se face referință la călătoriile în grup;
excluderea din Regulament a prevederii privind compensarea cheltuielilor cu taximetrul în cazul în care ora sosirii sau plecării delegatului nu corespunde cu orarul de timp al transportului public;
specificarea modului de a realiza rezervările on-line a locuințelor prin intermediul site-urilor specializate booking.com, airbnb.com etc.
excluderea normei care specifică că eliberarea mijloacelor financiare spre decontare se efectuează cu condiţia prezentării raportului privind sumele eliberate anterior spre decontare
concretizarea tratamentului fiscal al zilelor aflate în drum, dacă acestea sunt sâmbătă și duminică și anume cum se reflectă acestea în tabelele de pontaj corect
concretizarea modului cum urmează a fi tratate, din punct de vedere fiscal, valoarea cheltuielilor refacturate de organizatorii evenimentelor, în cazul în care acestea depășesc norma legală

Solicitarea poate fi consultată aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu (veronicasireteanu@amcham.md)

Latest Advocacy on the Go