Comunitatea AmCham Moldova și-a prezentat propunerile pentru completarea pachetului legislative pe e-commerce

  • 18.03.2022

La inițiativa Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru, membrii AmCham Moldova au generat un set de propuneri ce are menirea să asigure o mai bună funcționare a legislației și proceselor asociate comerțului electronic.

Printre principalele propuneri sunt cele ce țin de:

  • Procedura de aplicare a scutirii TVA aferente re-importului în cazul e-commerce
  • Introducerea mecanismului deplin de taxare inversă în cazul importului de servicii
  • Scutirea importului softurilor și serviciilor de programare în domeniul financiar pentru prestatorii serviciilor de plată
  • Extinderea prevederilor ce țin de eliberarea facturii fiscale în cadrul comerțului electronic și asupra altor furnizori de servicii poștale decât IS ”Poșta Moldovei”
  • Uniformizarea abordărilor în ceea ce ține de serviciile de plată
  • Declararea trimiterilor poștale internaționale
  • Extinderea domeniului de aplicare a legii la furnizorii de servici care își direcționează activitatea în Republica Moldova
  • Clarificarea regulilor comerțului electronic cu metale prețioase
  • Clarificarea regulilor ce se referă la serviciile de curierat.

Mai multe detalii pot fi consultate aici

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu (veronicasireteanu@amcham.md)

 

Latest Advocacy on the Go