The future of Moldovan exports!

  • 22.05.2009

How to create decisive competitive edge to Moldovan goods abroad? Vă aducem la cunoştinţă că la data de 2 iunie 2009, la Chişinău, în incinta blocului B al Academiei de Studii Economice, între orele 14:00-18:00, va avea loc conferinţa cu genericul “Viitorul exporturilor moldoveneşti! Cum să obţii un avantaj concurenţial pentru produsele moldoveneşti peste hotare”. Evenimentul dat este organizat de către “ТОСB Consulting“ SRL, împreună cu ASEM şi alte asociaţii. Scopul conferinţei constă în discutarea problemelor întîlnite în procesul de export, precum şi familiarizarea cu metodele de înlăturare a barierelor şi cu potenţialul de îmbunătăţire a exporturilor: • De ce este aşa de dificil să obţii acces la alte pieţe? • De ce companiile străine uneori cumpără un volum mare de marfă şi apoi un timp îndelungat nu mai comandă nimic? • Cum poţi să scoţi banii îngheţaţi din rezerve? • Cum să evităm insuficienţa/surplusul de marfă şi să manevrăm corect surplusurile? • Să lucrăm rentabil sau nerentabil? • Spre ce să ne focusăm atenţia? • Cum efectiv să ei cele mai bune business-hotărîri? • Cum să mărim cota pieţii şi să creştem profitul companiei? În acest context, invităm companiile autohtone să examineze oportunitatea de participare la această conferinţă. Înregistrarea poate fi efectuată accesînd adresă electronică: http://www.toc-consulting.md/10013-EN.html. Pentru mai multe detalii despre evenimentul dat puteţi apela compania “ТОСB Consulting“, persoana de contact: Natalia Fuior, tel: +373 79611190 sau +373 22 238369 | email: natalia@toc-consulting.md

Latest AmCham News