AmCham și ACAP pledează pentru concretizarea restricțiilor aplicate societăților de audit în raport cu societățile pe acțiuni

  • 28.12.2021

AmCham Moldova și Asociația Contabililor și Auditorilor din Moldova vin în adresa autorităților cu solicitarea de concretizare (sau anulare) a restricțiilor aplicate serviciilor prestate de către auditor societăților pe acțiuni reglementate de către Banca Națională a Moldovei sau Comisia Națională a Pieței Financiare, precum si alte societăți pe acțiuni. De fapt, existența unor restricții suplimentare față de cele prevăzute de Legea 271/2017, afectează în mod direct activitatea auditorilor, dar și a societăților pe acțiuni care beneficiază de aceste servicii, pentru că auditorului îi este interzisă prestarea serviciilor de audit care, în mod normal, sunt permise de a fi prestate de către auditor prin Legea nr. 271/2017, Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, dar și de practica regională și internațională.

În opinia asociațiilor semnatare, modificările incluse în Legea privind societățile pe acțiuni preluate, ulterior, și în Regulamentul BNM contravin prevederilor Directivei Europene, Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili, emis de IESBA, dar și de practica regională și internațională, care nu prevăd astfel de restricții pentru entitățile de audit.

Textul integral al avizului poate fi găsit aici

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go