AmCham solicită claritate în aspectele ce țin de foaia de parcurs

  • 26.10.2021

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor prin care solicită clarificări în ceea ce ține de foaia de parcurs. În special, comunitatea de afaceri se referă ar fi binevenită revizuirea mecanismului de deductibilitate a cheltuielilor de transport, pornind de la cele mai bune practici regionale, ceea ce va duce, inevitabil, la sustenabilitate de dezvoltare economică mai avansată cu accent pe economia ”verde” comparativ cu status quo-ul existent la zi. În același timp, pe termen scurt, considerăm iminentă amendarea actelor normative relevante în vederea permiterii întocmirii foii de parcurs cel mai des o dată în lună, excluzând necesitatea întocmirii zilnice a acesteia.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go