AmCham solicită Curții de Conturi desfășurarea unei misiuni de audit de conformitate la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

  • 25.08.2021

După aproape trei ani de la aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 938/2018, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, nu asigură aplicarea dispozițiilor legale, în speță implementarea abordării bazate pe managementul riscului în procesul de desfășurare a controlului produselor alimentare la punctele de trecere a frontiere. În acest context, scrisoarea AmCham Moldova are drept scop sesizarea Curții de Conturi cu privire la unele iregularități admise de ANSA.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să îl contactați pe Adrian Gheorghiță, la următoarea adresă de email: adriangheorghita@amcham.md.

________________________________________________________________

AmCham Calls the Court of Accounts to perform a compliance audit to the National Food Safety Agency
After almost three years after the GD 938/2018, ANSA did not manage to ensure proper application of the Regulation, namely to implement the risk-based approach when performing inspections on foodstuff at ANSA Cross-border Inspection Posts. In this context, AmCham letter aims at notifying the Court of Accounts regarding the irregularities admitted by ANSA

For more details, please contact Adrian Gheorghita, adriangheorghita@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go