AmCham solicită clarificarea situației de fapt cu transpunerea prevederilor Directivei nr. 2015/2366 – PSD2

  • 14.06.2021

AmCham Moldova a adresat o scrisoare Băncii Naționale a Moldovei prin care solicită clarificarea statutului la zi a uneia din prioritățile comunității AmCham Moldova intens discutată în cadrul AmCham Moldova Digital Transformation Committee care este transpunerea prevederilor Directivei nr. 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne – PSD2.

În acest context, în martie 2020, Banca Naţională a Moldovei în comun cu Ministerul Finanțelor a inițiat consultarea publică a proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative, înregistrat în Registrul proiectelor de acte normative ale Guvernului cu numărul unic 199/MF/2020 (modificarea Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Codului Fiscal nr. 1163/1997, Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008) – statutul acestui proiect urmând a fi concretizat și, eventual, discutat cu membrii comunității AmCham Moldova.

Textul integral al solicitării poate fi găsit aici.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe Veronica Sirețeanu, la următoarea adresă de email: veronicasireteanu@amcham.md.

_____________________________________________________________________________________________________

AmCham asked for clarification on the status of play regarding transposing the provisions of Directive no. 2015/2366 - PSD2

AmCham Moldova addressed a letter to the National Bank of Moldova requesting clarification of the current status of one of the priorities of the AmCham Moldova community intensely discussed in the AmCham Moldova Digital Transformation Committee, which is the transposition of the provisions of Directive no. 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on payment services in the internal market - called PSD2.

In this context, in March 2020, the National Bank of Moldova, jointly with the Ministry of Finance, initiated the public consultation of the draft Law on amending some legislative acts, registered in the Register of draft normative acts of the Government with unique number 199 / MF / 2020 (amending the Law No. 114/2012 on payment services and electronic money, Fiscal Code No. 1163/1997, Contravention Code of the Republic of Moldova no. 218/2008) -which is precisely the draft document AmCham community is interested in and which will be possibly discussed with community members AmCham Moldova.

The full text of the request can be found here.

For more information, please contact Veronica Sirețeanu at the following email address: veronicasireteanu@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go