JTI - singura companie din Moldova, certificată de Top Employers Institute – Cel mai Bun Angajator (Top Employer) 8 ani consecutiv

  • 25.01.2021

Compania JTI este singura din Moldova, certificată 8 ani la rând Cel mai Bun Angajator (Top Employer) în Moldova și la nivel european de către Top Employers Institute.

Totodată, este al șaptelea an consecutiv când JTI primește certificarea Top Employer Global, numărându-se printre angajatorii recunoscuți la nivel mondial pentru condiţiile excepţionale oferite angajaţilor, care susțin și dezvoltă talentele la toate nivelurile organizației și îmbunătățesc permanent practicile în domeniul resurselor umane.

Institutul Top Employers a evaluat JTI Moldova pe criterii de strategie de dezvoltare a talentelor, planificare a forței de muncă, integrare a noilor angajați, programe de pregătire profesională continuă, management al performanței, dezvoltare a abilităților de leadership, dezvoltare a carierei, compensații și beneficii, și, bineînțeles, Cultură organizațională.

„Drept recunoaștere a eforturilor întregii echipe de management și a tuturor angajaților, suntem singura companie din Moldova declarată de Top Employers Institute – Cel mai Bun Angajator (Top Employer) 8 ani la rând, pentru condiții de muncă excelente oferite angajaților. La JTI, în toate cele 396 de filiale din diferite țări, angajând peste 44.000 de salariați la nivel global – Oamenii fac Diferența. În același timp, continuăm să fim o instituție responsabilă social, prin investițiile considerabile în comunitatea în care ne desfășurăm afacerea și angajamentele pe care le avem în Moldova față de echipă, parteneri și societate”, a menționat Dorin Pavaloi, Director JTI Moldova.

Potrivit Tatianei Mihailiuc, Manager People and Culture JTI Moldova, fiecărui membru din echipă i se oferă libertatea de a fi el însuși și de a crește. Libertate adevărată. În toată activitatea, compania se bazează pe strategia potrivit căreia dorința de a învăța și excela atât în cadrul poziției deținute, dar și în alte domenii, este factorul-cheie al creșterii profesionale și personale. Această abordare este încurajată indiferent de postul deținut de angajat. În fiecare membru al echipei se investește extrem de mult – prin programe de formare pe care acesta și le alege, prin implicare și schimb de experiență între toți colegii.

Având sediul central la Geneva, Elveția, JTI are circa 44.000 de angajați la nivel mondial și operațiuni în peste 81 de țări.

Institutul Top Employers certifică la nivel global condițiile de lucru excelente oferite angajaților. Condițiile optime de lucru asigură dezvoltarea angajaților atât pe plan personal, cât și profesional. Acest lucru permite, în schimb, companiilor să crească și să se dezvolte continuu. Având sediul în Olanda, compania, cunoscută anterior sub denumirea de Institutul CRF, a recunoscut angajatorii de top din întreaga lume, începând din 1991.

Materialul VIDEO poate fi accesat AICI.

____________________________________________________________________________________________________________________________

JTI единственная компания в Молдове, сертифицированная Top Employers Institute как Лучший Работодатель (Top Employer), 8-й год подряд

Компания JTI является единственной компанией в Республике Молдова, которая в течение восьми лет подряд была признана Top Employers Institute лучшим работодателем (Top Employer) в Молдове и в Европе.

Вот уже седьмой год, компания JTI получает сертификат Top Employer Global и входит в число ведущих работодателей мира, которые создают для своих сотрудников исключительные условия труда, а также поддерживают и развивают их таланты на всех уровнях организации и постоянно улучшают практики в области управления персоналом.

В ходе сертификации Института Top Employers, компания JTI Moldova была оценена по таким критериям как: стратегия развития талантов, планирование кадровых ресурсов, интеграция новых сотрудников, программы непрерывной профессиональной подготовки, управление эффективностью, развитие лидерских качеств, карьерный рост, компенсации и бонусы и, разумеется, организационная культура.

«Мы – единственная компания в Республике Молдова, которую институт Top Employers восьмой год подряд признает лучшим работодателем (Top Employer) за отличные условия труда, которые мы создаем для наших сотрудников, что является достойным признанием заслуг руководства компании и всех ее сотрудников. Во всех 396 филиалах компании в разных странах, штат которой насчитывает свыше 44 000 работников – Сотрудники играют важную роль. Вместе с тем, мы продолжаем оставаться социально ответственной компанией, инвестируя в общество, в котором мы ведем свой бизнес, и неизменно выполняя обязательства, которые мы на себя взяли перед командой, партнерами и всем обществом в Республике Молдова», сообщил Дорин Павалой, Country Manager JTI Moldova.

По мнению Татьяны Михайлюк, People & Culture Manager в JTI Moldova, каждому члену команды предоставлена свобода быть самим собой и развиваться. Настоящая свобода. В основе всей деятельности компании лежит стратегия, согласно которой стремление учиться и достигать наивысших результатов как на занимаемой должности, так и в других областях является ключевым фактором профессионального развития и личностного роста. Такой подход приветствуется независимо от должности, которую занимает сотрудник. Мы вкладываем огромные ресурсы в развитие каждого члена команды – через программы профессионального обучения, которые они выбирают, через участие и обмен опытом между всеми коллегами.

Головной офис JTI расположен в Женеве (Швейцария). Компания ведет деятельность в более чем 80 странах, а ее штат насчитывает порядка 44 000 сотрудников по всему миру.

Институт Top Employers занимается сертификацией крупнейших компаний по всему миру, оценивая условия, которые они предоставляют своим сотрудникам. Оптимальные условия труда обеспечивают профессиональное развитие и личностный рост сотрудников, что, в свою очередь, является залогом непрерывного роста и развития любой компании. Институт Top Employers с главным офисом в Нидерландах, прежде носивший название Corporate Research Foundation, составляет рейтинг лучших работодателей мира с 1991 года.

Materialul VIDEO poate fi accesat AICI.

JT International Trading
JT International Trading

JTI, a member of the Japan Tobacco Group of Companies, a leading international tobacco product manufacturer. It markets world-renowned brands such as Winston, Mevius, LD and Camel. Other global brands include Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour. With headquarters in Geneva, Switzerland, and about 26,000 employees world-wide, JTI has operations in more than 120 countries. Its core revenue in the fiscal year ended December 31, 2015, was USD 10.3 billion. For more information, visit www.jti.com.

Latest Members & Partners News