Comentariile AmCham asupra redacției finale a proiectului Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în Chișinău

  • 26.10.2020

AmCham a transmis comentariile sale asupra redacției finale a proiectului Regulamentului privind plasarea publicității exterioare în Chișinău.

Asociația a transmis o serie de comentarii de ordin tehnic care se referă la modalitatea de reglementare a amplasării dispozitivelor publicitare pe fațade, identificarea zonelor de publicitate în Chișinău și alte propuneri îndreptate spre îmbunătățirea conținutului normativ al proiectului.

AmCham a atras în mod special atenția autorilor asupra necesității stabilirii unor norme tranzitorii pentru implementarea prevederilor Regulamentului, care ar asigura o previzibilitate agenților economici și ar fi în măsură să garanteze o conformare adecvată și în termeni utili la prevederile noului Regulament.

Comentariile AmCham pot fi vizualizate aici.

Pentru mai multe informații vă rugăm să îl contactați pe Victor Baciu, la următoarea adresă de email: victorbaciu@amcham.md. 

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham submitted its comments on the final wording of the draft Regulation on the location of advertising media in Chisinau.

The association sent a series of technical comments regarding the regulation of the placement of advertising devices on facades, the identification of advertising zones in Chisinau, and other proposals aimed at improving the normative content of the draft Regulation.

AmCham drew particular attention to the need to establish transitional rules for the implementation of the Regulation provisions, which would ensure a degree of predictability for economic operators and timely compliance with the new Regulation requirements.

The commentaries of AmCham Moldova can be viewed here.

Should you need any further information, please contact Victor Baciu at the following email address: victorbaciu@amcham.md. 

Latest Advocacy on the Go