Întrevederea AmCham cu Ministrul Economiei și Infrastructurii

  • 05.10.2020

Reprezentanții AmCham au avut o întrevedere cu dl Sergiu Railean, Ministrul Economiei și Infrastructurii, și dl Călin Negura, șeful Direcției Politici în Domeniul Energetic, în cadrul căreia au discutat despre evoluția cadrului normativ referitor la utilizarea energiei din surse regenerabile.

În particular, factorii de decizie și membrii AmCham au avut un schimb de opinii cu privire la necesitatea urgentă de a accelera elaborarea și adoptarea amendamentelor la Legea energiei electrice și Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

A fost de asemenea subliniată necesitatea de a elabora un sistem competitiv de achiziție a energiei regenerabile și a documentației de licitație pentru licitațiile de energie regenerabilă care ar urma să fie desfășurate în anul 2021.

Toți participanții au reiterat faptul că piața energiei electrice nu se va bucura de o dezvoltare în Moldova și nu va atrage investiții decât dacă există reguli și reglementări previzibile și transparente.

Pentru mai multe informații vă rugăm să o contactați pe Mila Malairău, Director Executiv, la următoarea adresă de email: milamalairau@amcham.md.

__________________________________________________________________________________________________________________

AmCham representatives met the Minister of Economy and Infrastructure, Sergiu Railean, and the Head of Energy Policy Directorate, Calin Negura, to discuss the evolution of the legal framework for energy use from renewable sources

In particular, policymakers and AmCham members exchanged views on the pressing need to speed up elaborating and adopting amendments to the Law on electric energy and Law on the promotion of energy from renewable sources. There has also been emphasized the need to elaborate on a competitive procurement scheme for renewable energy and related tender documentation packages for renewable energy auctions to be conducted hopefully in 2021.

It has been reiterated by all participants that the energy market won't develop in Moldova and won't attract investments unless there is predictable and transparent market governing rules and regulations.

Should you need any further information, please contact Mila Malairau, Executive Director, at milamalairau@amcham.md.

Latest Advocacy on the Go