AmCham calls for offers on trademark registration services

  • 24.07.2014

Camera de Comerţ Americană anunță concurs pentru contractarea serviciilor de înregistrare a proprietății intelectuale cu scopul înregistrării mărcii AmCham.

Serviciul de înregistrare a mărcii va include:

· Cercetarea documentară a mărcii și expertiza cu eliberarea raportului de evaluare a șanselor de protecție;

· Completarea şi depunerea cererii de înregistrare a mărcii la AGEPI;

· Corespondența cu AGEPI la toate etapele de înregistrare a mărcii;

· Apărarea intereselor în caz de avize sau opoziții la etapa de înregistrare ;

· Apărarea intereselor în contestații după decizia definitivă;

· Plata taxelor de stat;

· Ridicarea certificatului de înregistrare a mărcii ;

În cazul în care se comit erori din partea contractantului, contractantul se obligă să elimine erorile pe cont propriu.

Plata pentru serviciul prestat va fi efectuată în două rate: 60% la încheierea contractului de prestări servicii şi 40% la eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii.

Termenul limită de depunere a ofertei tehnice şi financiare este 8 august 2014, ora 18:00. Oferta cu menţiunea “Servicii de consultanţă – Înregistrare marcă” se va expedia către adriangheorghita@amcham.md, sau va fi transmisă la adresa str. Puskin 45B, MD-2005, Chişinău, Moldova.

Pentru mai multe detalii referitoare la conţinutul ofertelor tehnice şi financiare, contactaţi: Adrian Gheorghiţă: Coordonator de Proiect, tel.: 22 211 781, email: adriangheorghita@amcham.md.


Latest Members & Partners News