Philip Morris International a obținut permisiunea FDA de a comercializa IQOS ca produs din tutun cu risc modificat

  • 21.07.2020

Philip Morris International a obținut permisiunea FDA de a comercializa IQOS ca produs din tutun cu risc modificat

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea IQOS, sistemul de încălzire electronică a tutunului al Philip Morris International (PMI), ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP). Astfel FDA a determinat că emiterea acestei decizii pentru IQOS este adecvată pentru a proteja sănătatea publică.

Decizia demonstrează că IQOS este un produs din tutun fundamental diferit de țigările convenționale și o alegere mai bună pentru adulții care altfel ar continua să fumeze.

IQOS este primul și singurul produs electronic cu nicotină căruia i s-a acordat autorizație de comercializare în cadrul procesului FDA pentru produsele din tutun cu risc modificat.

FDA a autorizat comunicarea IQOS, cu următoarele informații:

  • Sistemul IQOS încălzește tutunul, dar nu îl arde.  
  • Aceasta reduce în mod semnificativ producția de substanțe nocive și potențial nocive.  
  • Studiile științifice au demonstrat că trecerea completă de la țigările convenționale la IQOS reduce expunerea organismului la substanțe nocive și potențial nocive.  

“Datele puse la dispoziţie de companie arată că vânzarea acestor produse cu informații autorizate ar putea ajuta fumătorii adulți dependenți să facă tranziția de la țigări și să reducă expunerea lor la chimicale dăunătoare, dar numai dacă fac trecerea completă. FDA va monitoriza îndeaproape modul în care IQOS este utilizat de către consumatori, pentru a determina dacă aceste produse respectă acest potențial și nu provoacă o creștere a utilizării în rândul tinerilor”, a declarat Mitch Zeller, J.D., director al Centrului pentru Produse din Tutun al FDA.

Această decizie se bazează pe analiza riguroasă a numeroaselor dovezi științifice pe care PMI le-a prezentat către FDA în decembrie 2016, în cadrul prezentării documentației pentru obținerea MRTP.

„IQOS este un produs fundamental diferit de țigările clasice și trebuie reglementat diferit, după cum a recunoscut și FDA. Acum, mai mult decât oricând, este nevoie urgentă de o conversație diferită despre cum putem coopera pentru a obține un viitor fără fum. Decizia FDA oferă un exemplu important al modului în care guvernele și organizațiile din domeniul sănătății publice pot reglementa alternativele fără fum, pentru a le diferenția de țigări și a promova, în felul acesta, sănătatea publică”, a menționat André Calantzopoulos directorul executiv al Philip Morris International.

În 30 aprilie 2019, FDA a permis comercializarea IQOS în SUA prin emiterea unei autorizații care a constatat că punerea pe piață a produsului este adecvată protejării sănătății publice.

______________________________________________________________________________________________________

 

FDA выдало Philip Morris International разрешение на продажу IQOS как продукта с пониженным риском

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Philip Morris International (PMI) продажу системы нагревания табака IQOS в статусе табачной продукции с модифицированным риском (MRTP). Управление пришло к выводу о том, что выдача IQOS резолюции о сниженном воздействии соответствует интересам улучшения общественного здоровья.

Решение, принятое FDA, подтверждает, что IQOS — это продукт, который принципиально отличается от традиционных сигарет и представляет собой лучшую альтернативу для совершеннолетних потребителей, которые в противном случае продолжили бы курить.

IQOS – это первая и единственная система нагревания табака, которая получила от FDA разрешение как продукт с пониженным риском.

Решение FDA позволяет продавать IQOS в США с указанием следующей информации:

  • При использовании системы IQOS табак нагревается, а не горит.
  • В результате этого образование вредных и потенциально вредных веществ существенно снижено.
  • Научные исследования показали, что полный переход от курения сигарет к использованию системы IQOS значительно снижает воздействие вредных и потенциально вредных веществ на организм человека.

«Данные, предоставленные компанией, показывают, что продажа этой продукции с разрешенной информацией может помочь взрослым курильщикам избавиться от курения обычных сигарет и снизить воздействие на организм вредных химических веществ, но только в том случае, если они полностью перейдут на данную систему. Управление будет внимательно следить за тем, как потребители используют IQOS, чтобы определить, соответствует ли продукция указанным предположениям и не приводит ли ее продажа к росту потребления молодежью», заявил Митч Зеллер (Mitch Zeller, J.D.), директор Центра табачной продукции Управления.

Решение было принято по результатам рассмотрения обширного научного досье, которое компания представила FDA в декабре 2016 года в рамках заявки на получение статуса продукта с модифицированным риском (MRTP).

«IQOS принципиально отличается от традиционных сигарет, и его оборот должен регулироваться по-другому, как признало FDA. Сегодня – более чем когда-либо – существует неотложная потребность в принципиально новом диалоге на основе сотрудничества для достижения будущего без сигаретного дыма. Решение FDA является важным примером того, как правительства и организации общественного здравоохранения могут регулировать оборот продуктов, которые представляют собой альтернативу курению, с тем чтобы отличать их от сигарет в целях улучшения здоровья населения», отметил Андре Калантзопулос, главный исполнительный директор Philip Morris International.

30 апреля 2019 г. Управление разрешило продажу IQOS в США путем выдачи соответствующих разрешений, которые предусматривают, что продажа данного продукта уместна с точки зрения общественного здравоохранения.

Philip Morris Sales & Marketing
Philip Morris Sales & Marketing

Philip Morris Sales & Marketing Office in the Republic of Moldova was opened in Chisinau in 1996. It is responsible for the promotion and merchandising of tobacco products manufactured by affiliates of Philip Morris International Inc. and sold in Moldova. Philip Morris International, the parent company of Philip Morris Management Services B.V., is the leading international tobacco company and produces many of the world’s best-selling cigarette brands. Striving to be a socially responsible manufacturer, Philip Morris International supports a number of charitable initiatives worldwide, including programs in Moldova.

Latest Members & Partners News